Strefa Hodowcy
email :  
hasło :  

Rejestracja
REGULAMIN HODOWLI
LICENCJA HODOWLANA
LICENCJA KÖRUNG
LISTA HODOWLI
LISTA WETERYNARZY
HD, ED, DNA
KRYCIA
MIOTY
REPRODUKTORY
SUKI HODOWLANE
OGŁOSZENIA
PORADY
SĘDZIOWIE
STATYSTYKI
DOKUMENTY DO POBRANIA
 
Procedura HD i ED

Podpisane wiele lat temu porozumienie o kwalifikacji HD i ED między Klubem Owczarka Niemieckiego (KON), a Klubem Owczarka Niemieckiego w Niemczech (Verein fur Deutsche Schuferhunde (SV) e.V.) umożliwia wykonanie prześwietleń w Polsce, przez uznanych przez SV lekarzy weterynarii.

Przedstawiamy poniżej najnowszą aktualizację procedury, wypracowaną na podstawie dotychczasowych doświadczeń.
Niestety, z uwagi na objęcie Związku Kynologicznego w Polsce podatkiem VAT opłaty za HD, ED wzrosły.

Procedura przeznaczona jest wyłącznie dla członków Klub Owczarka Niemieckiego (KON).

Zdjęcia rentgenowskie stawów biodrowych (HD) i łokciowych (ED) zrobione w wybranej polskiej klinice weterynaryjnej są przesyłane, wraz z rodowodem, do Biura Klubu Owczarka Niemieckiego w Niemczech (SV) w Augsburgu, a następnie do kliniki oceniającej zdjęcia RTG. Wyniki prześwietlenia wbijane są przez administrację SV do rodowodu psa i przesyłane do biura Klubu KON. Wyniki są odnotowywane w bazie psów, a właściciel psa otrzymuje je ostatecznie pocztą.

Przed kwalifikacją HD i ED muszą być spełnione następujące wymogi:
 • kwalifikacji podlegają tylko psy z rodowodem akceptowanym przez FCI
 • tylko tatuowane lub chipowane psy mogą być badane; tatuaż musi być wyraźny
 • pies musi mieć ukończone minimum 12 miesięcy w chwili wykonywania zdjęć
 • właściciel psa musi być członkiem Klubu Owczarka Niemieckiego i mieć opłaconą aktualną składkę
Z uwagi na fakt, że przygotowanie psa do badania, wykonanie zdjęć RTG trwa ok. 1-2 godzin, prosimy o uprzednie telefoniczne umówienie się z lekarzem na kilka dni przed planowanym terminem. Następnie należy opłacić badanie dokonując przelewu na konto Klubu Owczarka Niemieckiego. Na przelewie należy podać dokładnie: imię i nazwisko właściciela, nazwę psa, zakres badania.

UWAGA! Na wizytę proszę wziąć ze sobą oryginał rodowodu psa, ważną legitymację Klubu KON, dowód opłacenia składki i dowód opłacenia badania.

Wskazane jest sporządzenie sobie kopii rodowodu, gdyż oryginał rodowodu zostanie wysłany wraz ze zdjęciami RTG do Augsburga. Zostanie on zwrócony po zakończeniu wszystkich procedur.

Lekarz po wykonaniu badań wypełnia formularze i przedstawia je właścicielowi psa do zatwierdzenia podpisem. Materiały z badań wraz z formularzami i oryginałem rodowodu są wysyłane bezpośrednio do badania. Lekarz pobiera na miejscu opłatę za usługę weterynaryjną i koszty wysyłki materiałów.

Zdjęcia RTG nie zostaną przesłane do badania, dopóki opłata za badanie nie zostanie wniesiona do Klubu.

Wyniki badań wbijane sa do rodowodu przez pracowników biura klubu SV i rodowód przesyłany jest do biura Klubu KON. Biuro klubu KON po zarejestrowaniu wyników w bazie psów wysyła rodowód na adres właściciela psa.

Wyniki badań uznawane są przez SV i przez inne Kluby zrzeszone w WUSV. Psy z wynikiem badań wolny dysplazji uprawnione są do uzyskania licencji hodowlanych, są znawane na wystawach SV i innych klubów zrzeszonych w WUSV.

Kwalifikacje HD (H�ftegelenksdyslasie) a- normal, a- fast normal, a-noch zugellassen są wpisywane do rodowodu i umożliwiają uzyskanie licencji hodowlanej SV oraz uzyskanie oceny VA (doskonały wyróniony) lub oceny V (doskonały).

Wyniki mittlere HD (lekka dysplazja) i schwere HD (cięka dysplazja) nie kwalifikuję do uzyskania licencji. UWAGA! Do rodowodu i ksiąg hodowlanych wpisywany jest dożywotni zakaz hodowli dla takiego psa. Po tym fakcie pies nie może być używany dalej do hodowli, nie może brać udziu w wystawach i innych imprezach hodowlanych. Również ewentualne potomstwo po tym psie nie może być używane do hodowli, nie może brać udziału w wystawach i innych imprezach hodowlanych.

Kwalifikacje ED (Ellbogendyslasie) - normal, - fast normal, - noch zugellassen kwalifikują do uzyskania oceny VA (doskonały wyróniony) (od 1.01.2006 na wystawach SV). Wyniki mittlere ED (lekka dysplazja) i schwere ED (ciężka dysplazja) nie kwalifikują do uzyskania licencji.

UWAGA! Do rodowodu i ksiąg hodowlanych wpisywany jest dożywotni zakaz hodowli dla tego psa. Po tym fakcie pies nie może być używany dalej do hodowli, nie może brać udziału w wystawach i innych imprezach hodowlanych. Również ewentualne potomstwo po tym psie nie może być używane do hodowli, nie może brać udziału w wystawach i innych imprezach hodowlanych.

Skorzystanie z nowej procedury nie wymaga członkostwa klubu SV, wystarczy, że właściciel jest członkiem Klubu KON. Wymagane jest posiadanie ważnej legitymacji Klubu i opłaconej składki. Również prześwietlenia dokonane w Polsce przez członków SV odbywa się za pośrednictwem Klubu KON.

OPŁATY za BADANIA (brutto z VAT):
  pełne badanie (HD,ED) - 660,00 zł
  pełne badanie (HD,ED i DNA) - 1 060,00 zł
  pełne badanie (HD,ED,DNA ,OCD i LUW) - 1 220,00 zł

  badanie HD – 370.00 zł
  badanie ED – 320,00 zł
  badanie DNA – 430,00 zł (opis procedury DNA w innej zakładce)
  badanie OCD – 195.00 zł (kręgosłup)
  badanie LUW – 195,00 zł (ocena kręgów lędźwiowo-krzyżowych)

W podanych wyżej opłatach zawarte są koszty obsługi przez SV i KON, koszty pocztowe i przelewów zagranicznych. Nie obejmują samej usługi weterynaryjnej (badanie i przygotowanie psa, wykonanie zdjęć i pobranie krwi).
  Dane do przelewu:
  Klubu Owczarka Niemieckiego (KON)
  ul. Lubelska 5/7
  03-802 Warszawa
  nr konta:Bank PEKAO S.A.nr konta:43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
  Na przelewie należy podać dokładnie: imię i nazwisko właściciela, nazwę psa, numer rodowodu psa i zakres badania.

Wszelkie zapytania proszę kierować do biura Klubu:
biuro@owczarek-niemiecki.com,
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft