XXIV Dolnośląska Wystawa Owczarków Niemieckich
Wystawa ON : 17.07.2022r.
Miejsce wystawy :
Ośrodek Szkolenia Psów, Związek Kynologiczny w Polsce o/Wrocław
Na Niskich Łąkach 7, 50-001 Wrocław

Sędziowie:
 • Reiner Mast (SV-Niemcy)
  wszystkie psy i suki
  stock hair and long stock hair
Program wystawy:
  08:00 - 09:00 Przyjmowanie psów zgłoszonych na wystawę
  09:00 Otwarcie wystawy i rozpoczęcie sędziowania
  13:00 - 14:00 Przerwa w sędziowaniu
  18:00 Zakończenie wystawy
Komisarz Wystawy:
 • Mirosław Tchorz
Zgłoszenia przyjmowane będą do: 10.07.2022r. (niedziela) godz. 24.00

OPŁATY za zgłoszenia na wystawę:
  za pierwszego psa (z katalogiem) - 90,00 PLN,
  za kolejnego psa (bez katalogu) - 80,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów (bez katalogu) - 60,00 PLN,
OPŁATY za zgłoszenia na wystawę dla obcokrajowców:
  za pierwszego psa (z katalogiem) - 25,00 EUR,
  za kolejnego psa (bez katalogu) - 20,00 EUR,
  za zgłoszenie do klasy młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów (bez katalogu) - 15,00 EUR,
WAŻNE INFORMACJE
  Uwaga: Wszystkie czynności związane z wystawą i licencjami będą uwzględniały obecnie obowiązujące przepisy odnośnie sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz przebiegu wystawy. Na wystawę mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce lub innych organizacjach zagranicznych uznanych przez FCI, mające w dniu wystawy ukończone 4 miesiące. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia psa/suki. Wystawca jest zobowiązany regulaminem wystawy do pozostania wraz z psem/suką na terenie wystawy do jej oficjalnego zakończenia. Każdy pies przebywający na terenie wystawy i imprez dodatkowych musi posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Właściciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

  Każdy pies/suka zgłoszony na wystawę otrzyma okolicznościową pamiątkę z wystawy, wszystkie psy/suki w stawce otrzymują puchary.

  Po zwrocie numeru będzie wydawana karta oceny w sekretariacie Wystawy. Opłata za nie zwrócenie numeru wynosi 100 zł
KLASY WYSTAWOWE:
  Klasa młodszych szczeniąt - psy i suki w wielu od 4 do 6 miesięcy
  Klasa szczeniąt - psy i suki w wieku od 6 do 9 miesięcy
  Klasa młodzików - psy i suki w wieku od 9 do 12 miesięcy
  Klasa młodzieży - psy i suki w wieku od 12 do 18 miesięcy
  Klasa juniorów - psy i suki w wieku od 18 do 24 miesięcy
  Klasa otwarta - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy
  Klasa użytkowa - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy z wyszkoleniem obrończym
  Klas championów - psy i suki z zatwierdzonym tytułem championa wystawowego
  Klasa weteranów - psy i suki w wieku powyżej 8 lat

  Zgodnie z regulaminem wystawowym przy zgłoszeniach od klasy juniorów wzwyż, wymagane jest podanie numeru rodowodu. Psy z rodowodami w przygotowaniu mogą być wystawiane wyłącznie w klasie szczeniąt, młodzików i młodzieży. W przypadku zgłoszeń do klasy użytkowej lub championów wymagane jest dołączenie kopii dokumentu uprawniającego. Zgłoszenia bez tego dokumentu będą automatycznie przesuwane do klasy otwartej. Na każdym zgłoszeniu należy obowiązkowo podać numer rejestracyjny psa.
UWAGA! Przypominamy o obowiązku posiadania oryginału rodowodu psa, certyfikatu użytkowości, licencji oraz dyplomu championa wystawowego.
Sędziowie mogą sędziować według regulaminu SV

Przypominamy, że opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku, t.j. wystawy, hodowla, szkolenie.

KONTO BANKOWE:
  PKO BP VII O/Wrocław
  nr konta: 34 1020 5242 0000 2602 0019 8408,
  Tytuł przelewu: DWON 2021 (nazwa psa / suki)

  Konto walutowe wyłącznie do wpłat w EURO:
  PKO BP VII O/Wrocław
  50-540 Wrocław, Orzechowa 44
  IBAN: PL 16102052420000270202426773
  SWIFT: BPKOPLPW
© ZKwP Wrocław, Realizacja: MetSoft