Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckich, Wolica 25.03.2017r.
Organizowana przez Klub Owczarka Niemieckiego ZKwP
Wystawa ON : 25.03.2017r. Wolica
Miejsce wystawy :
Wolica 1 G, 62-872 Godziesze Małe

SĘDZIOWIE:
podział klas sędziowania na wystawie:
 • Waldemar Federak (KON-PL)
  psy: odmiana długowłosa, suki: odmiana krótkowłosa
 • Bernd Weber (D-SV)
  psy: odmiana krótkowłosa, suki: odmiana długowłosa
HARMONOGRAM:
Sobota 25.03.2017r.
  Godz. 07:30 - 9:00 : przyjmowanie psów
  Godz. 09:00 : rozpoczęcie sędziowania.
  Godz. 12:00 - 13:00 : przerwa obiadowa.
  Około Godz. 17:00 : Zakończenie sędziowania.
Osoby odpowiedzialne za całość wystawy:
  Robert Filipowiak
WAŻNE INFORMACJE
  Każdy pies przebywający na terenie wystawy i imprez dodatkowych musi posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Właściciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
  Przez cały weekend teren jest otwarty dla zwiedzających, wstęp wolny.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz przebiegu wystawy.
  Na wystawę mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce lub innych organizacjach zagranicznych uznanych przez FCI, mające w dniu wystawy ukończone 4 miesiące. Psa/sukę można zgłosić do jednej z klas przewidzianych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Wystaw Psów Rasowych. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia psa/suki bez podania przyczyny.
  Wystawca jest zobowiązany regulaminem wystawy do pozostania wraz z psem/suką na terenie wystawy do jej oficjalnego zakończenia.
Podział sędziowania - Sędziowanie klas naprzemiennie: długowłose / krótkowłose

Waldemar Federak (KON-PL)
  psy: odmiana długowłosa (wszystkie klasy),
  suki: odmiana krótkowłosa (wszystkie klasy)
Bernd Weber (D-SV)
  psy: odmiana krótkowłosa (wszystkie klasy)
  suki: odmiana długowłosa (wszystkie klasy),
Plan sędziowania
Sobota 25.03.2017r.
 • Klasa młodszych szczeniąt
   Psy długowłose
   Psy krótkowłose
 • Klasa szczeniąt
   Psy długowłose
   Psy krótkowłose
 • Klasa młodzików
   Psy długowłose
   Psy krótkowłose
 • Klasa młodzieży
   Psy długowłose
   Psy krótkowłose
 • Klasa juniorów
   Psy długowłose
   Psy krótkowłose
 • Klasa otwarta
   Psy długowłose
   Psy krótkowłose
 • Klasa championów
   Psy długowłose
   Psy krótkowłose
 • Klasa weteranów
   Psy długowłose
   Psy krótkowłose
 • Klasa użytkowa
   Psy długowłose
   Psy krótkowłose
 • Klasa młodszych szczeniąt
   Suki długowłose
   Suki krótkowłose
 • Klasa szczeniąt
   Suki długowłose
   Suki krótkowłose
 • Klasa młodzików
   Suki długowłose
   Suki krótkowłose
 • Klasa młodzieży
   Suki długowłose
   Suki krótkowłose
 • Klasa juniorów
   Suki długowłose
   Suki krótkowłose
 • Klasa otwarta
   Suki długowłose
   Suki krótkowłose
 • Klasa championów
   Suki długowłose
   Suki krótkowłose
 • Klasa weteranów
   Suki długowłose
   Suki krótkowłose
 • Klasa użytkowa
   Suki długowłose
   Suki krótkowłose
KLASY WYSTAWOWE:
  Klasa młodszych szczeniąt - psy i suki w wielu od 4 do 6 miesięcy
  Klasa szczeniąt - psy i suki w wieku od 6 do 9 miesięcy
  Klasa młodzików - psy i suki w wieku od 9 do 12 miesięcy
  Klasa młodzieży - psy i suki w wieku od 12 do 18 miesięcy
  Klasa juniorów - psy i suki w wieku od 18 do 24 miesięcy
  Klasa otwarta - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy
  Klasa użytkowa - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy z wyszkoleniem obrończym
  Klas championów - psy i suki z zatwierdzonym tytułem championa wystawowego
  Klasa weteranów - psy i suki w wieku powyżej 8 lat
Zgodnie z regulaminem wystawowym przy zgłoszeniach od klasy juniorów wzwyż, wymagane jest podanie numeru rodowodu. Psy z rodowodami w przygotowaniu mogą być wystawiane wyłącznie w klasie szczeniąt, młodzików i młodzieży. W przypadku zgłoszeń do klasy użytkowej lub championów wymagane jest dołączenie kopii dokumentu uprawniającego. Zgłoszenia bez tego dokumentu będą automatycznie przesuwane do klasy otwartej. Na każdym zgłoszeniu należy obowiązkowo podać numer rejestracyjny psa.

Zgłoszenia przyjmowane będą do: 19.03.2017r. (niedziela) godz. 24.00


OPŁATY za zgłoszenia na wystawę:
  za pierwszego psa (z katalogiem) i następnego - 90,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy młodszych szczeniąt - 50,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy szczeniąt - 50,00 PLN,
  za zgłoszenia do klasy weteranów - 50,00 PLN,
OPŁATY za zgłoszenia na wystawę dla członków KON:
  za pierwszego psa (z katalogiem) i następnego - 70,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy młodszych szczeniąt - 40,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy szczeniąt - 40,00 PLN,
  za zgłoszenia do klasy weteranów - 40,00 PLN,
Przypominamy, że opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Klubu i Związku, t.j. wystawy, hodowla, szkolenie.

BANK MILLENIUM,
nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 8690 1362
Tytuł przelewu: Wolica 03.2017 (nazwa psa / suki)

Każdy zgłoszony pies podlega opłacie bez względu na to, czy będzie uczestniczył w wystawie.
Wszystkie dokumenty dotyczące wystawy prosimy wysyłać na adres e-mail: portal@owczarek-niemiecki.com
UWAGA:
Przypominamy:
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązkowo, przed przystąpieniem do licencji hodowlanej wymagane będzie zaliczenie próby wytrzymałościowej AD. Zasady organizacji próby wytrzymałościowej AD określa załącznik nr 1 do REGULAMINU LICENCJI HODOWLANEJ (KÖRUNG) dla psów rasy owczarek niemiecki. Zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce w dniu 25.11.2015

NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA
W dniu 26.03.2017r., o godz. 09:00 odbędzie się NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA
Miejsce licencji: Testy - na zewnątrz hali; Opis - wewnątrz hali
Sędzia licencjator: Dorssen van Margit (D-SV)
Kierownik licencji: Robert Filipowiak
Pozorant: Marek Kłapkowski

Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.03.2017r.
Zgłoszenia na licencję prosimy kierować do: biuro@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w licencji: 200zł.
Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK MILLENIUM, nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 8690 1362
Tytuł przelewu : Niemiecka Licencja Hodowlana (i nazwa psa/suki)

Wpłat będzie też można dokonać na miejscu.


Wymogi Niemieckiej Licencji Hodowlanej:
 • IPO1 lub równoważny - część C min. 80 pkt.
 • HD i ED (SV)
 • DNA
 • 1 ocena z wystawy od sędziego SV uzyskana powyżej 15 miesiąca
Dokumenty do przesłaniu przy zgłoszeniu:
 • skan rodowodu
 • skan karty oceny z egzaminu IPO
 • skan kart ocen z wystaw
W dniu licencji należy dostarczyć następujące oryginały dokumentów:
 • rodowód,
 • dokumenty potwierdzające zaliczenie egzaminów użytkowości (książeczka startowa, karty ocen min. IPO i BH,
 • oceny z wystaw.


POLSKA LICENCJA HODOWLANA
W dniu 26.03.2017r., o godz. 10:00 odbędzie się POLSKA LICENCJA HODOWLANA
Miejsce licencji: Testy - na zewnątrz hali; Opis - wewnątrz hali
Sędzia licencjator: Waldemar Federak (KON-PL)
Kierownik licencji: Robert Filipowiak
Pozorant: Marek Kłapkowski

Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.03.2017r.
Zgłoszenia na licencję prosimy kierować do: biuro@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w licencji: 150zł.
Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK MILLENIUM, nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 8690 1362
Tytuł przelewu : Polska Licencja Hodowlana (i nazwa psa/suki)

Wpłat będzie też można dokonać na miejscu.


Wymogi Polskiej Licencji Hodowlanej:
 • IPO1 lub równoważny - część C min. 80 pkt.
 • HD i ED (PL)
 • DNA
 • AD
 • 3 oceny z wystaw od co najmniej 2 sędziów w tym jedna z wystawy międzynarodowej lub klubowej uzyskane powyżej 15 miesiąca
Dokumenty do przesłaniu przy zgłoszeniu:
 • skan rodowodu
 • skan karty oceny z egzaminu IPO
 • skan kart ocen z wystaw
W dniu licencji należy dostarczyć następujące oryginały dokumentów:
 • rodowód,
 • dokumenty potwierdzające zaliczenie egzaminów użytkowości (książeczka startowa, karty ocen min. IPO i BH,
 • oceny z wystaw.


Próba wytrzymałości owczarków niemieckich AD
W dniu 26.03.2017r., w godzinach 09:00-12:00 odbędzie się PRÓBA WYTRZYMAŁOSCI AD
Miejsce próby AD: Wolica
Sędzia: Waldemar Federak (WUSV-PL)
Kierownik próby AD: Robert Filipowiak
Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.03.2017r.
Zgłoszenia na próbę AD prosimy kierować do: biuro@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w próbie AD: 100zł.

© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft