Wystawa Owczarków Niemieckich KON SZCZECIN - TRZEBIEŻ 2022
Wystawa ON : 14.05.2022r. Trzebież
Miejsce wystawy :
Kamping Trzebież-Plaża, Spacerowa 13, 72-020 Trzebież

SĘDZIOWIE:
 • Marco Oßmann (SV)
 • Peter Knaul (SV)
HARMONOGRAM:
  Godz. 9:00 : rozpoczęcie wystawy
Informacje:
  Dariusz Makarewicz
WAŻNE INFORMACJE
  Po zwrocie numeru będzie wydawana karta oceny w sekretariacie Wystawy. Opłata za nie zwrócenie numeru wynosi 100 zł
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz przebiegu wystawy. Na wystawę mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce lub innych organizacjach zagranicznych uznanych przez FCI, mające w dniu wystawy ukończone 4 miesiące. Psa/sukę można zgłosić do jednej z klas przewidzianych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Wystaw Psów Rasowych. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia psa/suki bez podania przyczyny. Wystawca jest zobowiązany regulaminem wystawy do pozostania wraz z psem/suką na terenie wystawy do jej oficjalnego zakończenia.
Podział sędziowania
Marco Oßmann (SV)
psy i suki : odmiana krótkowłosa,
Peter Knaul (SV)
psy i suki: odmiana długowłosa,
Plan sędziowania
 • Klasa młodszych szczeniąt
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa szczeniąt
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa młodzików
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa młodzieży
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa juniorów
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa otwarta
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa championów
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa weteranów
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa użytkowa
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
KLASY WYSTAWOWE:
  Klasa młodszych szczeniąt - psy i suki w wielu od 4 do 6 miesięcy
  Klasa szczeniąt - psy i suki w wieku od 6 do 9 miesięcy
  Klasa młodzików - psy i suki w wieku od 9 do 12 miesięcy
  Klasa młodzieży - psy i suki w wieku od 12 do 18 miesięcy
  Klasa juniorów - psy i suki w wieku od 18 do 24 miesięcy
  Klasa otwarta - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy
  Klasa użytkowa - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy z wyszkoleniem obrończym
  Klas championów - psy i suki z zatwierdzonym tytułem championa wystawowego
  Klasa weteranów - psy i suki w wieku powyżej 8 lat
Zgodnie z regulaminem wystawowym przy zgłoszeniach od klasy juniorów wzwyż, wymagane jest podanie numeru rodowodu. Psy z rodowodami w przygotowaniu mogą być wystawiane wyłącznie w klasie szczeniąt, młodzików i młodzieży. W przypadku zgłoszeń do klasy użytkowej lub championów wymagane jest dołączenie kopii dokumentu uprawniającego. Zgłoszenia bez tego dokumentu będą automatycznie przesuwane do klasy otwartej. Na każdym zgłoszeniu należy obowiązkowo podać numer rejestracyjny psa.

Zgłoszenia przyjmowane będą do: 09.05.2022r. godz. 23.59

OPŁATY za zgłoszenia na wystawę:
  za pierwszego psa (z katalogiem) i następnego - 150,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy szczeniąt, młodzików - 100,00 PLN,
OPŁATY za zgłoszenia na wystawę dla członków KON:
  za pierwszego psa (z katalogiem) i następnego - 100,00 PLN, (25 Euro)
  za zgłoszenie do klasy szczeniąt i młodzików - 70,00 PLN, (15 Euro)
BANK PEKAO S.A.,
nr konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
Tytuł przelewu: Wystawa KON Szczecin-Trzebież 2022 (nazwa psa / suki)

Opłaty za wystawę WYŁĄCZNIE na konto klubu, ale nie później niż do środy (11.05.2022). Brak możliwości opłacenia zgłoszenia na wystawie.

Każdy zgłoszony pies podlega opłacie bez względu na to, czy będzie uczestniczył w wystawie.
Wszystkie dokumenty dotyczące wystawy prosimy wysyłać na adres e-mail: biuro@owczarek-niemiecki.com

Sędziowanie na stój odbędzie się na dwóch ringach. Sędziowanie w ruchu odbędzie się na jednym ringu, na przemian od najmłodszych klas. Klasa młodszych szczeniąt i szczeniąt bez opisu na stój, sędziowana będzie na gotowo.
Wszystkie dokumenty dotyczące wystawy prosimy wysyłać na adres e-mail: biuro@owczarek-niemiecki.com
POLSKA LICENCJA HODOWLANA
W dniu 15.05.2022r. o godzinie 13:00 odbędzie się POLSKA LICENCJA HODOWLANA
Miejsce licencji: boisko w Jasienicy-Wieńkowie
Sędzia licencjator: Krzysztof Dobrzański
Kierownik licencji: Jarosław Mielnikiewicz
Pozorant: Dariusz Makarewicz

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10.05.2022r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane
Zgłoszenia na licencję prosimy kierować do: licencje@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w licencji: 200zł (razem z certyfikatem).
Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK PEKAO S.A., nr konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
Tytuł przelewu : Polska Licencja Hodowlana (i nazwa psa/suki)


Wymogi Polskiej Licencji Hodowlanej:
 • IPO1 lub równoważny - część C min. 80 pkt.
 • HD i ED (PL)
 • DNA
 • AD
 • 3 oceny z wystaw od co najmniej 2 sędziów w tym jedna z wystawy międzynarodowej lub klubowej uzyskane powyżej 15 miesiąca
Dokumenty do przesłaniu przy zgłoszeniu:
 • skan rodowodu
 • skan karty oceny z egzaminu IPO
 • skan kart ocen z wystaw
W dniu licencji należy dostarczyć następujące oryginały dokumentów:
 • rodowód,
 • dokumenty potwierdzające zaliczenie egzaminów użytkowości (książeczka startowa, karty ocen min. IPO i BH,
 • oceny z wystaw.


NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA
W dniu 15.05.2022r. o godzinie 13:00 odbędzie się NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA
Miejsce licencji: boisko w Jasienicy-Wieńkowie.
Sędzia licencjator: Peter Knaul (SV)
Kierownik licencji: Jarosław Mielnikiewicz
Pozorant: Dariusz Makarewicz

Termin przyjmowania zgłoszeń: 02.05.2022r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Zgłoszenia na licencję prosimy kierować do: koerung@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w licencji: 250zł.
Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK PEKAO S.A., nr konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
Tytuł przelewu : Niemiecka Licencja Hodowlana (i nazwa psa/suki)


Do dnia 02.05.2022 należy zgłosić psa na następujący adres E-Mail: koerung@owczarek-niemiecki.com, wpisując w tytule maila : Koerung-Szczecin ( nazwa psa/suki).
PO TYM TERMINIE NIE MA MOŻLIWOŚCI NA UDZIAŁ W KOERUNGU.

Każdy zgłoszony pies podlega opłacie bez względu na to, czy będzie uczestniczył w wkoerungu.

Druk do pobrania zgłoszenia.

Aby prawidłowo wypełnić należy:
Pobrany wzór pliku edytować w WORD, i zaczynając od góry zaznaczyć "x" RUDE(pies) lub Hundin(suka), następnie poniżej STOCKHAAR(krótkowłosy) lub LANGSTOCKHAAR MIT UNTERWOLLE(długowłosy), następnie poniżej należy wybrać jeden z rodzajów Koerungu : NEUANKOERUNG(nowy Koerung) lub NEUANKOERUNG NACH UNTERBRECHUNG(nowy Koerung po przerwie), lub WIEDERANKOERUNG( Koerung dożywotni), lub KOERVERBESSERUNG (poprawa oceny Koerungu).

Następnie wykasować polskie objaśnienia i wpisać właściwe wg opisu.
Po wypełnieniu zapisać plik nadając mu nazwę (imię i przydomek psa) i wysłać na wcześniej
podany adres e-Mail.
W dniu Koerungu należy przekazać kierownikowi Koerungu następujące dokumenty:
  -orginalny Rodowód i ewtl.pierwszy Koerung(przy Koerungu dożywotnim),
  -kopia oceny z wystawy
      (powyżej 12-tego miesiaca, nie akceptowane oceny z klasy otwartej,championów i weteranów),
  -kopia karty oceny egzaminu BH i IGP (IPO),
       ewtl. oceny z egzaminu wyższego niż w momencie zaliczania pierwszego Koerungu
      (dotyczy tylko psów zdających dożywotni Koerung).
W wypadku braku oceny kwalifikującej do Koerungu można w trakcie Koerungu otrzymać ocenę czasową, kwalifikującą do Koerungu.
W TYM CELU WYSYŁAJĄC E-MAIL ZE ZGŁOSZENIEM KOERUNGU NALEŻY W TREŚCI e-MAILA NAPISAĆ WIADOMOŚĆ O CHĘCI UZYSKANIA TAKIEJ OCENY.
OCENA JEST BEZPŁATNA.

Ze względów sanitarnych psy przystępujące do licencji będą podzielone na grupy. Każdy uczestnik licencji otrzyma po zgłoszeniu zwrotnie indywidualny termin licencji.

Wymogi Niemieckiej Licencji Hodowlanej:
 • IPO1 lub równoważny - część C min. 80 pkt.
 • HD i ED (SV)
 • DNA
 • 1 ocena z wystawy od sędziego SV uzyskana powyżej 15 miesiąca
Dokumenty do przesłaniu przy zgłoszeniu:
 • skan rodowodu
 • skan karty oceny z egzaminu IPO
 • skan kart ocen z wystaw
W dniu licencji należy dostarczyć następujące oryginały dokumentów:
 • rodowód,
 • dokumenty potwierdzające zaliczenie egzaminów użytkowości (książeczka startowa, karty ocen min. IPO i BH,
 • oceny z wystaw.

© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft