Klubowa Wystawa Owczarków Niemieckich, Rybnik 10-11.09.2022r.
Wystawa Klubowa ON : 10-11.09.2022r. Rybnik
Wystawa zorganizowana jest przez: Klub Owczarka Niemieckiego - Komisje Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce oraz przez Klub Rasy Owczarek Niemiecki (KON) ZKwP

Miejsce wystawy :
Rybnik - Kamień, na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hotelowej 12.

W dniu dzisiejszym (tj. 2022-09-08) otrzymaliśmy informację, iż ze względów osobistych sędzia Waldemar Federak odwołuje swój udział w wystawie. Bardzo proszę o zapoznanie się z aktualnym podziałem klas sędziowania.

SĘDZIOWIE:
 • Ivan Kocajda (SK)
 • Joachim Stiegler (D-SV)
 • Waldemar Kosmalski (PL)
 • Jacek Pazdan (PL)
Komitet organizacyjny wystawy:
  Zarząd Klubu Owczarka Niemieckiego (KON) ZKwP
Gospodarz Wystawy:
  Jacek Maj
  Sławomir Znak
Podział sędziowania
Jacek Pazdan (PL)
psy: odmiana długowłosa (młodszych szczeniąt, juniorów, championów, weteranów)
psy: odmiana krótkowłosa (otwarta, użytkowa, championów, weteranów)

Ivan Kocajda (SK)
psy: odmiana długowłosa (szczeniąt, młodzików, młodzieży, otwarta, użytkowa)
psy: odmiana krótkowłosa (młodszych szczeniąt, szczeniąt, młodzików, młodzieży, juniorów)

Joachim Stiegler (D-SV)
suki: odmiana krótkowłosa (młodszych szczeniąt, szczeniąt, młodzików, młodzieży, juniorów, otwarta, użytkowa, championów, weteranów)

Waldemar Kosmalski (PL)
suki: odmiana długowłosa (młodszych szczeniąt, szczeniąt, młodzików, młodzieży, juniorów, otwarta, użytkowa, championów, weteranów)

Konkurencje hodowlane:
najlepsza hodowla: Joachim Stiegler (D-SV), Waldemar Kosmalski (PL)
reproduktor i potomstwo - omawiają: Waldemar Kosmalski (PL), Jacek Pazdan (PL)

Testy:
Psy krótkowłose i długowłose - Waldemar Kosmalski (PL)
Suki długowłose - Waldemar Kosmalski (PL)
Suki krótkowłose - Joachim Stiegler (D-SV)

Pozorantami na wystawie Klubowej Rybnik 2022 będą:
Andrzej Kęsicki - Oddział ZKwP Olsztyn
Jacek Maj - Oddział ZKwP Kraków
Marek Kłapkowski - Oddział ZkwP Wrocław
Marek Ogorzałek - Oddział ZkwP Przemyśl

WSTĘPNY HARMONOGRAM
Piątek 09.09.2022r.
  Godzina 13:00 - próba wytrzymałości owczarków niemieckich AD
  Godzina 15:00 - niemiecka licencja hodowlana (körung)
  Godzina 16:00 - polska licencja hodowlana
  Godzina 17:00 - płatny trening z pozorantami
Sobota 10.09.2022r.
  Godzina 07:45 - otwarcie Klubowej Wystawy Owczarków Niemieckich Rybnik 2022
  Godzina 08:00 - 11:00 testy psychiczne dla psów i suk zgłoszonych do klasy użytkowej
  Godzina 11:15 - 12:00 konkurencja hodowlana Reproduktor i potomstwo
  Godzina 12:00 - 17:00 rozpoczęcie oceniania na gotowo w dwóch ringach w jednym ringu psy długowłose i krótkowłose w drugim ringu suki długowłose i krótkowłose rozpoczynając w kolejności klas: młodszych szczeniąt, szczeniąt, młodzików, otwartej, championów, weteranów.
  Godzina 17:00 - 18:00 konkurencja Najlepsza hodowla
Niedziela 11.09.2022r.
  Godzina 08:00 - 17:00 rozpoczęcie oceniania na gotowo w dwóch ringach w jednym ringu psy długowłose i krótkowłose w drugim ringu suki długowłose i krótkowłose rozpoczynając w kolejności klas: młodzieży, juniorów, użytkowej.
  Godzina 17:00 zakończenie wystawy
WAŻNE INFORMACJE
  Po zwrocie numeru będzie wydawana karta oceny w sekretariacie Wystawy. Opłata za nie zwrócenie numeru wynosi 100 zł
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz przebiegu wystawy. Na wystawę mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce lub innych organizacjach zagranicznych uznanych przez FCI, mające w dniu wystawy ukończone 4 miesiące. Psa/sukę można zgłosić do jednej z klas przewidzianych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Wystaw Psów Rasowych. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia psa/suki bez podania przyczyny. Wystawca jest zobowiązany regulaminem wystawy do pozostania wraz z psem/suką na terenie wystawy do jej oficjalnego zakończenia. 4 psy w każdej klasie otrzymają puchary i nagrody.
TYTUŁY WYSTAWOWE:
 • Zwycięzca Klubowy Klasy Młodzieży, dla psa i suki z klasy młodzieży z lokatą 1-szą
 • Zwycięzca Klubowy Klasy Juniorów, dla psa i suki z klasy juniorów z lokatą 1-szą
 • Zwycięzca Klubowy, dla psa i suki z klasy użytkowej z oceną doskonałą z lokata 1-szą
 • Doskonały Wyróżniony (VA), dla wybranych przez sędziego psów i suk z oceną doskonałą, tylko w klasie użytkowej, z wpisem w rodowodzie "wolny od dysplazji. biodrowej HD i łokciowej ED, z wykonanym badaniem DNA oraz polską lub niemiecką licencją hodowlaną
 • Czołówka Polski - dla wybranych przez sędziego zwierząt, tylko w klasie młodzieży i juniorów
 • Najlepsza Hodowla
 • Tytuł Czołówka Polski może być przyznany w klasie juniorów psom z wpisem w rodowodzie "wolny od dysplazji" biodrowej HD i łokciowej ED. Powyższy wymóg w klasie młodzieży dotyczy psów, które są starsze niż 15 miesięcy
KLASY WYSTAWOWE:
  Klasa młodszych szczeniąt - psy i suki w wielu od 4 do 6 miesięcy
  Klasa szczeniąt - psy i suki w wieku od 6 do 9 miesięcy
  Klasa młodzików - psy i suki w wieku od 9 do 12 miesięcy
  Klasa młodzieży - psy i suki w wieku od 12 do 18 miesięcy
  Klasa juniorów - psy i suki w wieku od 18 do 24 miesięcy
  Klasa otwarta - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy
  Klasa użytkowa - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy z wyszkoleniem obrończym
  Klas championów - psy i suki z zatwierdzonym tytułem championa wystawowego
  Klasa weteranów - psy i suki w wieku powyżej 8 lat
OCENY WYSTAWOWE:
  klasa: młodszych szczeniąt, szczeniąt i młodzików:
   wybitnie obiecujący (VV),
   obiecujący (V),
   mało obiecujący (WV)
  pozostałe klasy :
   doskonała (V),
   bardzo dobra (SG),
   dobra (G),
   dostateczna,
   niedostateczna (U),
   wycofany usprawiedliwiony,
   zdyskwalifikowany
  ocena z testów psychicznych:
   zaliczony,
   niezaliczony (koniec uczestnictwa w wystawie)
Zgodnie z regulaminem wystawowym przy zgłoszeniach od klasy juniorów wzwyż, wymagane jest podanie numeru rodowodu. Psy z rodowodami w przygotowaniu mogą być wystawiane wyłącznie w klasie szczeniąt, młodzików i młodzieży. W przypadku zgłoszeń do klasy użytkowej lub championów wymagane jest dołączenie kopii dokumentu uprawniającego. Zgłoszenia bez tego dokumentu będą automatycznie przesuwane do klasy otwartej. Na każdym zgłoszeniu należy obowiązkowo podać numer rejestracyjny psa.

Zgłoszenia przyjmowane będą do: 03.09.2022r. (sobota) godz. 21:00
PO TYM TERMINIE NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA PSA


OPŁATY za zgłoszenia na wystawę:
  za pierwszego psa (z katalogiem) i następnego - 120,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy młodszych szczeniąt - 80,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy szczeniąt - 80,00 PLN,
  za zgłoszenia do klasy weteranów - 80,00 PLN,
Przypominamy, że opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Klubu i Związku, t.j. wystawy, hodowla, szkolenie.

BANK PEKAO S.A., SWIFT/BIC PKOPPLPWXXX
nr konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
Tytuł przelewu: Rybnik 09.2022 (ID ZGŁOSZENIA)

Opłaty za wystawę WYŁĄCZNIE na konto klubu, ale nie później niż do czwartku (08.09.2022), dla wystawców zagranicznych będzie możliwość opłacenia zgłoszenia na wystawie. Każdy zgłoszony pies podlega opłacie bez względu na to, czy będzie uczestniczył w wystawie.
Wszystkie dokumenty dotyczące wystawy prosimy wysyłać na adres e-mail: biuro@owczarek-niemiecki.com
Przypominamy, że oceny z wystawy Klubowej dla psów i suk, które ukończyły 15 miesięcy, liczą się do hodowli tak samo jak z wystawy międzynarodowej. Psy zgłoszone na wystawę klubową do klasy użytkowej muszą przed oceną w ringu zaliczyć testy psychiczne (TSB).

Testy psychiczne (TSB) składają się z:
 • napadu zza namiotu,
 • ataku na psa w ruchu.
  Opis "napadu zza namiotu":
   Przewodnik melduje się do sędziego z psem gotowym do próby i zajmuje wyznaczone miejsce na terenie testów. Na znak sędziego przewodnik idzie z psem na smyczy w kierunku namiotu i zatrzymuje się w wyznaczonym miejscu (25m od namiotu). Przewodnik odpina smycz i na znak sędziego idzie z psem przy nodze bez smyczy w kierunku namiotu. Pies musi wykazać się posłuszeństwem podczas prowadzenia bez smyczy. Gdy przewodnik z psem znajduje się w odległości około 5-7 kroków od namiotu, na znak sędziego, pozorant wybiega zza niego w kierunku przewodnika i psa. Pies musi natychmiast energicznie zaatakować pozoranta, chwytając za rękaw. Chwyt musi być mocny i pełny. Gdy pies trzyma rękaw pozorant prowadzi psa w uchwycie w kierunku sędziego. Podczas prowadzenia psa pozorant pozoruje dwa uderzenia pałką na bok lub grzbiet. Na znak sędziego pozorant zatrzymuje się i przyjmuje postawę w bezruchu. Pies samodzielnie lub po usłyszeniu komendy od przewodnika, puszcza rękaw i zaczyna pilnować pozoranta. Na znak sędziego przewodnik idzie do psa, zapina go na smycz i udaje się do wyznaczonego miejsca.
  Opis "ataku na psa w ruchu":
   Na znak sędziego przewodnik zajmuje wyznaczoną linią pozycję. Przewodnik odpina psa i trzyma go za łańcuszek lub obrożę. Na znak sędziego, pozorant wychodzi z oddalonego 70 do 80 kroków od przewodnika namiotu i kieruje się w kierunku przewodnika. Pozorant prowokuje psa i biegnie prosto na przewodnika i psa. Sędzia daje znak przewodnikowi by ten puścił psa w celu odparcia ataku. Przewodnik daje psu komendę i puszcza psa, pozostając w miejscu. Pies natychmiast po komendzie, energicznie rusza w kierunku pozoranta i pewnie odpiera atak, chwytając mocno za rękaw. Chwyt musi być mocny i pełny. Po chwyceniu za rękawa, pies musi stawiać opór pozorantowi w celu jego zatrzymania. Pozorant w tej próbie pozoruje uderzenia, ale nie uderza psa pałką. Na znak sędziego pozorant zatrzymuje się i przyjmuje postawę w bezruchu. Pies samodzielnie lub po usłyszeniu komendy od przewodnika, puszcza rękaw i zaczyna pilnować pozoranta. Na znak sędziego przewodnik idzie normalnym krokiem do psa i zapina go na smycz. Przewodnik podchodzi do sędziego i melduje się z psem przy boku. Po otrzymaniu zaświadczenia od sędziego z oceną, udaje się do wyznaczonego wyjścia.
  Uwagi do testów psychicznych:
   Jeśli przy próbie napadu zza namiotu, podczas prowadzenia bez smyczy, pies odejdzie od przewodnika, próba może być powtórzona jeszcze 2 razy. Podczas napadu zza namiotu i ataku na psa w ruchu, po zatrzymaniu sie pozoranta, pies może samodzielnie puścić. Przewodnik pierwszą komendę .puść. lub inną może wydać samodzielnie. Jeśli pies nie puści po pierwszej komendzie, przewodnik otrzymuje od sędziego polecenie by wydać drugą komendę. W przypadku, gdy pies nie puści po drugiej komendzie, przewodnik otrzymuje od sędziego polecenie by podejść do psa i wydać trzecią komendę. Po wydaniu komendy .puść. lub innej przewodnik musi spokojnie stać, nie wywierając wpływu na psa. Imię psa może być użyte jako komenda do puszczenia. Podczas napadu zza namiotu i w ataku na psa w ruchu pies po puszczeniu rękawa nie może odejść od pozoranta na więcej niż 2 m. Decyzją sędziego pies może otrzymać ocenę "zaliczony" lub "niezaliczony". Ocena sędziego jest samodzielna, ostateczna i nie podlega weryfikacji. Ocenę "zaliczony" otrzymuje pies który podczas próby wykazał sie pewnym chwytem i trzymaniem rękawa; brakiem negatywnych reakcji po uderzeniu pałką; uważnym obserwowaniem przy pilnowaniu. Pies, który nie chwycił rękawa, odpadł z rękawa podczas prowadzenia i nie ponowił ataku, odpadł z rękawa po uderzeniu pałka, wykazał brak zainteresowania pozorantem, nie był zainteresowany pozorantem i oddalił sie na odległość większą niż 2 metry otrzymuje ocenę "niezaliczony". Sędzia ocenia psa natychmiast po zakończeniu testu i ogłasza wynik przez mikrofon podając numer startowy i ocenę. Sędzia może wyróżnić psa, który wybitnie zaliczył testy. Pies, który otrzymał ocenę "niezaliczony" kończy udział w wystawie i nie przystępuje do następnej oceny. Pies, który nie przystąpił do testów nie otrzymuje żadnej oceny z testów i nie może brać dalszego udziału w wystawie.
NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA
W dniu 09.09.2022r., o godz. 15:00 odbędzie się NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA
Miejsce licencji: Rybnik - Kamień, na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hotelowej 12
Sędzia licencjator: Joachim Stiegler (D-SV)
Kierownik licencji: Jarosław Mielnikiewicz
Pozorant: Jacek Maj

Termin przyjmowania zgłoszeń: 29.08.2022r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Zgłoszenia na licencję prosimy kierować do: koerung@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w licencji: 300zł.
Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK PEKAO S.A., SWIFT/BIC PKOPPLPWXXX
nr konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
Tytuł przelewu : Niemiecka Licencja Hodowlana Rybnik (i nazwa psa/suki)


Opłaty za Koerung WYŁĄCZNIE na konto klubu, ale nie później niż do wtorku (06.09.2022). Brak możliwości opłacenia zgłoszenia na miejscu.
Każdy zgłoszony pies podlega opłacie bez względu na to, czy będzie uczestniczył w Koerungu.


Druk do pobrania zgłoszenia.

Aby prawidłowo wypełnić należy:
Pobrany wzór pliku edytować w WORD, i zaczynając od góry zaznaczyć "x" RUDE(pies) lub Hundin(suka), następnie poniżej STOCKHAAR(krótkowłosy) lub LANGSTOCKHAAR MIT UNTERWOLLE(długowłosy), następnie poniżej należy wybrać jeden z rodzajów Koerungu : NEUANKOERUNG(nowy Koerung) lub NEUANKOERUNG NACH UNTERBRECHUNG(nowy Koerung po przerwie), lub WIEDERANKOERUNG( Koerung dożywotni), lub KOERVERBESSERUNG (poprawa oceny Koerungu).

Następnie wykasować polskie objaśnienia i wpisać właściwe wg opisu.
Po wypełnieniu zapisać plik nadając mu nazwę (imię i przydomek psa) i wysłać na wcześniej
podany adres e-Mail.
W dniu Koerungu należy przekazać kierownikowi Koerungu następujące dokumenty:
  -orginalny Rodowód i ewtl.pierwszy Koerung(przy Koerungu dożywotnim),
  -kopia oceny z wystawy
      (powyżej 12-tego miesiaca, nie akceptowane oceny z klasy otwartej,championów i weteranów),
  -kopia karty oceny egzaminu BH i IGP (IPO),
       ewtl. oceny z egzaminu wyższego niż w momencie zaliczania pierwszego Koerungu
      (dotyczy tylko psów zdających dożywotni Koerung).
W wypadku braku oceny kwalifikującej do Koerungu można w trakcie Koerungu otrzymać ocenę czasową, kwalifikującą do Koerungu.
W TYM CELU WYSYŁAJĄC E-MAIL ZE ZGŁOSZENIEM KOERUNGU NALEŻY W TREŚCI e-MAILA NAPISAĆ WIADOMOŚĆ O CHĘCI UZYSKANIA TAKIEJ OCENY.
OCENA JEST BEZPŁATNA.

Wymogi Niemieckiej Licencji Hodowlanej:
 • IPO1 lub równoważny - część C min. 70 pkt.
 • HD i ED (SV)
 • DNA
 • 1 ocena z wystawy od sędziego SV uzyskana powyżej 15 miesiąca
Dokumenty do przesłaniu przy zgłoszeniu:
 • skan rodowodu
 • skan karty oceny z egzaminu IPO
 • skan kart ocen z wystaw
W dniu licencji należy dostarczyć następujące oryginały dokumentów:
 • rodowód,
 • dokumenty potwierdzające zaliczenie egzaminów użytkowości (książeczka startowa, karty ocen min. IPO i BH,
 • oceny z wystaw.

POLSKA LICENCJA HODOWLANA
W dniu 09.09.2022r., o godz. 16:00 odbędzie się POLSKA LICENCJA HODOWLANA
Miejsce licencji: Rybnik - Kamień, na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hotelowej 12
Sędzia licencjator: Jacek Pazdan
Kierownik licencji: Marek Ważydrąg
Pozorant: Marek Ogorzałek

Termin przyjmowania zgłoszeń: 07.09.2022r.
Zgłoszenia na licencję prosimy kierować do: licencje@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w licencji: 200zł (razem z certyfikatem).
Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK PEKAO S.A., SWIFT/BIC PKOPPLPWXXX
nr konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
Tytuł przelewu : Polska Licencja Hodowlana Rybnik (i nazwa psa/suki)


Wymogi Polskiej Licencji Hodowlanej:
 • IPO1 lub równoważny - część C min. 80 pkt.
 • HD i ED (PL)
 • DNA
 • AD
 • 3 oceny z wystaw od co najmniej 2 sędziów w tym jedna z wystawy międzynarodowej lub klubowej uzyskane powyżej 15 miesiąca
Dokumenty do przesłaniu przy zgłoszeniu:
 • skan rodowodu
 • skan karty oceny z egzaminu IPO
 • skan kart ocen z wystaw
W dniu licencji należy dostarczyć następujące oryginały dokumentów:
 • rodowód,
 • dokumenty potwierdzające zaliczenie egzaminów użytkowości (książeczka startowa, karty ocen min. IPO i BH,
 • oceny z wystaw.


© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft