Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckich w Rudzie Żmigrodzkiej
Organizowana przez Klub Owczarka Niemieckiego ZKwP
Wystawa ON : 31.07.2016r. Ruda Żmigrodzka
Miejsce wystawy :
Ruda Żmigrodzka, teren świetlicy wiejskiej

SĘDZIOWIE:
podział klas sędziowania na wystawie:
 • Krzysztof Dobrzański (WUSV-KON-PL)
  suki: odmiana krótkowłosa (wszystkie klasy),
  suki: odmiana długowłosa (klasa młodszych szczeniąt, szczeniąt, młodzików)
 • Franz-Peter Knaul (D-SV)
  suki: odmiana długowłosa (od klasy młodzieży),
  psy: odmiana krótkowłosa i długowłosa (wszystkie klasy)
HARMONOGRAM:
  Godz. 8:00 - 9:30 : przyjmowanie psów
  Godz.10:00 : rozpoczęcie sędziowania.
Komitet organizacyjny wystawy:
  Marek Ważydrąg
  Rafał Zagórski
  Jacek Pazdan
  Marta Urbańska
  Bartek Urbanik
  Andrzej Jastrzębski
Osoby odpowiedzialne za całość wystawy:
  Marek Ważydrąg
  Rafał Zagórski
  Marta Urbańska
WAŻNE INFORMACJE
  Każdy pies przebywający na terenie wystawy i imprez dodatkowych musi posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Właściciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
  Przez cały weekend teren jest otwarty dla zwiedzających, wstęp wolny.
Podział sędziowania
Krzysztof Dobrzański (WUSV-KON-PL)
suki: odmiana krótkowłosa (wszystkie klasy),
suki: odmiana długowłosa (klasa młodszych szczeniąt, szczeniąt, młodzików)
Franz-Peter Knaul (D-SV)
suki: odmiana długowłosa (od klasy młodzieży),
psy: odmiana krótkowłosa i długowłosa (wszystkie klasy)
sędziowanie będzie na przemian psy długowłose - psy krótkowłose, suki długowłose - suki krótkowłose

Plan sędziowania
 • Klasa młodszych szczeniąt
   Psy krótkowłose, Psy długowłose
   Suki krótkowłose, Suki długowłose
 • Klasa szczeniąt
   Psy krótkowłose, Psy długowłose
   Suki krótkowłose, Suki długowłose
 • Klasa młodzików
   Psy krótkowłose, Psy długowłose
   Suki krótkowłose, Suki długowłose
 • Klasa młodzieży
   Psy krótkowłose, Psy długowłose
   Suki krótkowłose, Suki długowłose
 • Klasa juniorów
   Psy krótkowłose, Psy długowłose
   Suki krótkowłose, Suki długowłose
 • Klasa otwarta
   Psy krótkowłose, Psy długowłose
   Suki krótkowłose, Suki długowłose
 • Klasa championów
   Psy krótkowłose, Psy długowłose
   Suki krótkowłose, Suki długowłose
 • Klasa weteranów
   Psy krótkowłose, Psy długowłose
   Suki krótkowłose, Suki długowłose
 • Klasa użytkowa
   Psy krótkowłose, Psy długowłose
   Suki krótkowłose, Suki długowłose
KLASY WYSTAWOWE:
  Klasa młodszych szczeniąt - psy i suki w wielu od 4 do 6 miesięcy
  Klasa szczeniąt - psy i suki w wieku od 6 do 9 miesięcy
  Klasa młodzików - psy i suki w wieku od 9 do 12 miesięcy
  Klasa młodzieży - psy i suki w wieku od 12 do 18 miesięcy
  Klasa juniorów - psy i suki w wieku od 18 do 24 miesięcy
  Klasa otwarta - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy
  Klasa użytkowa - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy z wyszkoleniem obrończym
  Klas championów - psy i suki z zatwierdzonym tytułem championa wystawowego
  Klasa weteranów - psy i suki w wieku powyżej 8 lat
Zgodnie z regulaminem wystawowym przy zgłoszeniach od klasy juniorów wzwyż, wymagane jest podanie numeru rodowodu. Psy z rodowodami w przygotowaniu mogą być wystawiane wyłącznie w klasie szczeniąt, młodzików i młodzieży. W przypadku zgłoszeń do klasy użytkowej lub championów wymagane jest dołączenie kopii dokumentu uprawniającego. Zgłoszenia bez tego dokumentu będą automatycznie przesuwane do klasy otwartej. Na każdym zgłoszeniu należy obowiązkowo podać numer rejestracyjny psa.

Zgłoszenia przyjmowane będą do: 25.07.2016r. (poniedziałek) godz. 24.00


OPŁATY za zgłoszenia na wystawę:
  za pierwszego psa (z katalogiem) i następnego - 80,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy młodszych szczeniąt - 50,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy szczeniąt - 50,00 PLN,
  za zgłoszenia do klasy weteranów - 50,00 PLN,
OPŁATY za zgłoszenia na wystawę dla członków KON:
  za pierwszego psa (z katalogiem) i następnego - 60,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy młodszych szczeniąt - 40,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy szczeniąt - 40,00 PLN,
  za zgłoszenia do klasy weteranów - 40,00 PLN,
Fees for the exhibition for foreign applicants:
  For all guests from the EU and the other countries for the first dog ( with catalogue ), and the next - 15.00 euro.
Die Gebühren für die Anmeldungen für die Ausstellung für Ausländer:
  Für alle Gäste aus der EU und außerhalb der EU für jeden Hund (mit Katalog) - 15,00 Euro
Przypominamy, że opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Klubu i Związku, t.j. wystawy, hodowla, szkolenie.

BANK MILLENIUM,
nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 8690 1362
Tytuł przelewu: Ruda 07.2016 (nazwa psa / suki)

Dla wszystkich uczestników wystawy upominki okolicznościowe
Każdy zgłoszony pies podlega opłacie bez względu na to, czy będzie uczestniczył w wystawie.
Wszystkie dokumenty dotyczące wystawy prosimy wysyłać na adres e-mail: portal@owczarek-niemiecki.com
Próba wytrzymałości owczarków niemieckich AD
W dniu 30.07.2016r., w godzinach 19:00-21:00 odbędzie się PRÓBA WYTRZYMAŁOŚCI AD
Miejsce próby AD: Ruda Żmigrodzka
Sędzia: Krzysztof Dobrzański (WUSV-PL)
Kierownik próby AD: Jacek Pazdan

Termin przyjmowania zgłoszeń: 25.07.2016r.
Zgłoszenia na próbę AD prosimy kierować do: biuro@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w próbie AD: 100zł.
Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK MILLENIUM, nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 8690 1362
Tytuł przelewu : Próba AD (i nazwa psa/suki)


Wpłat za próbę AD będzie można dokonać też na miejscu.
Organizator zapewnia i udostępni bezpłatnie rowery po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym + 48 531 454 754

UWAGA:
Przypominamy:
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązkowo, przed przystąpieniem do licencji hodowlanej wymagane będzie zaliczenie próby wytrzymałościowej AD. Zasady organizacji próby wytrzymałościowej AD określa załącznik nr 1 do REGULAMINU LICENCJI HODOWLANEJ (KÖRUNG) dla psów rasy owczarek niemiecki. Zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce w dniu 25.11.2015


POLSKA LICENCJA HODOWLANA
W dniu 30.07.2016r., o godz. 16:00 odbędzie się POLSKA LICENCJA HODOWLANA
Miejsce licencji: Ruda Żmigrodzka teren przy świetlicy wiejskiej.
Sędzia licencjator: Krzysztof Dobrzański (WUSV-PL)
Kierownik licencji: Jacek Pazdan
Pozorant: Martin Barjak, M. Kłapkowski

Termin przyjmowania zgłoszeń: 25.07.2016r.
Zgłoszenia na licencję prosimy kierować do: biuro@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w licencji: 150zł.
Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK MILLENIUM, nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 8690 1362
Tytuł przelewu : Polska Licencja Hodowlana (i nazwa psa/suki)


Wymogi Polskiej Licencji Hodowlanej:
 • IPO1 lub równoważny - część C min. 80 pkt.
 • HD i ED (PL)
 • DNA
 • AD
 • 3 oceny z wystaw od co najmniej 2 sędziów w tym jedna z wystawy międzynarodowej lub klubowej uzyskane powyżej 15 miesiąca
Dokumenty do przesłaniu przy zgłoszeniu:
 • skan rodowodu
 • skan karty oceny z egzaminu IPO
 • skan kart ocen z wystaw
W dniu licencji należy dostarczyć następujące oryginały dokumentów:
 • rodowód,
 • dokumenty potwierdzające zaliczenie egzaminów użytkowości (książeczka startowa, karty ocen min. IPO i BH,
 • oceny z wystaw.


NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA
W dniu 30.07.2016r., o godz. 17:00 odbędzie się NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA
Miejsce licencji: Ruda Żmigrodzka teren przy świetlicy wiejskiej.
Sędzia licencjator: Franz-Peter Knaul (D-SV)
Kierownik licencji: Bartosz Urbanik
Pozorant: Martin Barjak, M. Kłapkowski

Termin przyjmowania zgłoszeń: 25.07.2016r.
Zgłoszenia na licencję prosimy kierować do: biuro@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w licencji: 200zł.
Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK MILLENIUM, nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 8690 1362
Tytuł przelewu : Niemiecka Licencja Hodowlana (i nazwa psa/suki)


Wymogi Niemieckiej Licencji Hodowlanej:
 • IPO1 lub równoważny - część C min. 80 pkt.
 • HD i ED (SV)
 • DNA
 • 1 ocena z wystawy od sędziego SV uzyskana powyżej 15 miesiąca
Dokumenty do przesłaniu przy zgłoszeniu:
 • skan rodowodu
 • skan karty oceny z egzaminu IPO
 • skan kart ocen z wystaw
W dniu licencji należy dostarczyć następujące oryginały dokumentów:
 • rodowód,
 • dokumenty potwierdzające zaliczenie egzaminów użytkowości (książeczka startowa, karty ocen min. IPO i BH,
 • oceny z wystaw.


OFICJALNY TRENING Z POZORANTAMI WYZNACZONYMI NA WYSTAWĘ KLUBOWĄ KON
Dla wszystkich Członków Klubu bezpłatny trening dnia 30.07.2016r.
Termin treningu: 30.07.2016r. (sobota) - godz: 13:00-16:00
Miejsce treningu: Ruda Żmigrodzka teren przy świetlicy wiejskiej
Trening poprowadzi: pozorant licencjonowany Martin Barjak
Pozoranci KON: Marek Kłapkowski, Maciej Kłapkowski

Uczestnictwo w treningu wymaga wcześniejszego zgłoszenia do dnia 26.07.2016r.
Zgłoszenia na trening prosimy kierować do: biuro@owczarek-niemiecki.com lub telefonicznie: +48 531 454 754
Osoby zainteresowane treningiem lecz nie należące do KON - trening płatny.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE
W dniu 30.07.2016r. (sobota) od godz.20:30 do 02:00 organizator przewiduje dla wszystkich chętnych spotkanie integracyjne.
Konsumpcja we własnym zakresie.
Bliższych informacji można uzyskać: + 48 531 454 754
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft