Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckich w Grębiszewie 20.08.2017r.
Wystawa ON : 20.08.2017r.
Miejsce wystawy : Grębiszew - teren Ośrodka EKWOS

SĘDZIOWIE:
podział klas sędziowania na wystawie:
 • Waldemar Federak (KON-PL)
  psy: odmiana długowłosa(wszystkie klasy),
  suki: odmiana krótkowłosa (wszystkie klasy)
 • Mieczysław Gątkowski (PL)
  psy: odmiana krótkowłosa (wszystkie klasy),
  suki: odmiana długowłosa (wszystkie klasy)
HARMONOGRAM:
  Godz. 8:00 - 9:30 : przyjmowanie psów
  Godz.10:00 : rozpoczęcie sędziowania.
Osoba odpowiedzialna za całość wystawy:
  Waldemar Federak
WAŻNE INFORMACJE
  Każdy pies przebywający na terenie wystawy i imprez dodatkowych musi posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Właściciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
  Przez cały weekend teren jest otwarty dla zwiedzających, wstęp wolny.
Podział sędziowania
Waldemar Federak (KON-PL)
psy: odmiana długowłosa (wszystkie klasy),
suki: odmiana krótkowłosa (wszystkie klasy)
Mieczysław Gątkowski (PL)
psy: odmiana krótkowłosa (wszystkie klasy),
suki: odmiana długowłosa (wszystkie klasy)
sędziowanie będzie na przemian psy długowłose - psy krótkowłose, suki długowłose - suki krótkowłose

Plan sędziowania
 • Klasa młodszych szczeniąt
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
 • Klasa szczeniąt
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
 • Klasa młodzików
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
 • Klasa młodzieży
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
 • Klasa juniorów
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
 • Klasa otwarta
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
 • Klasa championów
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
 • Klasa weteranów
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
 • Klasa użytkowa
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
KLASY WYSTAWOWE:
  Klasa młodszych szczeniąt - psy i suki w wielu od 4 do 6 miesięcy
  Klasa szczeniąt - psy i suki w wieku od 6 do 9 miesięcy
  Klasa młodzików - psy i suki w wieku od 9 do 12 miesięcy
  Klasa młodzieży - psy i suki w wieku od 12 do 18 miesięcy
  Klasa juniorów - psy i suki w wieku od 18 do 24 miesięcy
  Klasa otwarta - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy
  Klasa użytkowa - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy z wyszkoleniem obrończym
  Klas championów - psy i suki z zatwierdzonym tytułem championa wystawowego
  Klasa weteranów - psy i suki w wieku powyżej 8 lat
Zgodnie z regulaminem wystawowym przy zgłoszeniach od klasy juniorów wzwyż, wymagane jest podanie numeru rodowodu. Psy z rodowodami w przygotowaniu mogą być wystawiane wyłącznie w klasie szczeniąt, młodzików i młodzieży. W przypadku zgłoszeń do klasy użytkowej lub championów wymagane jest dołączenie kopii dokumentu uprawniającego. Zgłoszenia bez tego dokumentu będą automatycznie przesuwane do klasy otwartej. Na każdym zgłoszeniu należy obowiązkowo podać numer rejestracyjny psa.

Zgłoszenia przyjmowane będą do: 13.08.2017r. (niedziela) godz. 24.00


OPŁATY za zgłoszenia na wystawę:
  za pierwszego psa (z katalogiem) i następnego - 80,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy młodszych szczeniąt - 50,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy szczeniąt - 50,00 PLN,
  za zgłoszenia do klasy weteranów - 50,00 PLN,
OPŁATY za zgłoszenia na wystawę dla członków KON:
  za pierwszego psa (z katalogiem) i następnego - 60,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy młodszych szczeniąt - 40,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy szczeniąt - 40,00 PLN,
  za zgłoszenia do klasy weteranów - 40,00 PLN,
Fees for the exhibition for foreign applicants:
  For all guests from the EU and the other countries for the first dog ( with catalogue ), and the next - 15.00 euro.
Die Gebühren für die Anmeldungen für die Ausstellung für Ausländer:
  Für alle Gäste aus der EU und außerhalb der EU für jeden Hund (mit Katalog) - 15,00 Euro
Przypominamy, że opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Klubu i Związku, t.j. wystawy, hodowla, szkolenie.

BANK MILLENIUM,
nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 8690 1362
Tytuł przelewu: Grębiszew 08.2017 (nazwa psa / suki)

Każdy zgłoszony pies podlega opłacie bez względu na to, czy będzie uczestniczył w wystawie.
Wszystkie dokumenty dotyczące wystawy prosimy wysyłać na adres e-mail: portal@owczarek-niemiecki.com
Próba wytrzymałości owczarków niemieckich AD
W dniu 19.08.2017r. odbędzie się PRÓBA WYTRZYMAŁOŚCI AD
Miejsce próby AD: Grębiszew, teren Ośrodka Ekwos
Sędzia: Waldemar Federak (KON),
Kierownik próby AD: Zbigniew Stępski

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.08.2017r.
Zgłoszenia na próbę AD prosimy kierować do: biuro@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w próbie AD: 100zł. Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK MILLENIUM, nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 8690 1362
Tytuł przelewu: Próba AD i nazwa psa/suki
Na miejscu stnieje możliwość wypożyczenia roweru w cenie 10,00 zł za godz.

UWAGA:
Przypominamy:
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązkowo, przed przystąpieniem do licencji hodowlanej wymagane będzie zaliczenie próby wytrzymałościowej AD. Zasady organizacji próby wytrzymałościowej AD określa załącznik nr. 1 do REGULAMINU LICENCJI HODOWLANEJ dla psów ( KÖRUNG) rasy owczarek niemiecki. Zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce w dniu 25.11.2015


POLSKA LICENCJA HODOWLANA
W dniu 19.08.2017r., o godz. 17:00 odbędzie się POLSKA LICENCJA HODOWLANA
Miejsce licencji: Grębiszew - teren Ośrodka EKWOS
Sędzia licencjator: Waldemar Federak (WUSV-KON-PL)
Kierownik licencji: Zbigniew Stępski
Pozorant: Andrzej Kęsicki

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.08.2017r.
Zgłoszenia na licencję prosimy kierować do: biuro@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w licencji: 150zł.
Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK MILLENIUM, nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 8690 1362
Tytuł przelewu : Polska Licencja Hodowlana (i nazwa psa/suki)


Wymogi Polskiej Licencji Hodowlanej:
 • IPO1 lub równoważny - część C min. 80 pkt.
 • HD i ED (PL)
 • DNA
 • AD
 • 3 oceny z wystaw od co najmniej 2 sędziów w tym jedna z wystawy międzynarodowej lub klubowej uzyskane powyżej 15 miesiąca
Dokumenty do przesłaniu przy zgłoszeniu:
 • skan rodowodu
 • skan karty oceny z egzaminu IPO
 • skan kart ocen z wystaw
W dniu licencji należy dostarczyć następujące oryginały dokumentów:
 • rodowód,
 • dokumenty potwierdzające zaliczenie egzaminów użytkowości (książeczka startowa, karty ocen min. IPO i BH,
 • oceny z wystaw.
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft