Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckich w Czchowie
Organizowana przez Klub Owczarka Niemieckiego ZKwP
Wystawa ON : 15-16.10.2016r. Brzesko-Czchów
Miejsce wystawy :
Czchów, przy zaporze

SĘDZIOWIE:
podział klas sędziowania na wystawie:
 • Waldemar Federak (KON-PL)
  psy: odmiana krótkowłosa i długowłosa (klasy: młodzieży, juniorów, użytkowa),
 • Erich Bösl (D-SV)
  suki: odmiana krótkowłosa i długowłosa (wszystkie klasy),
  psy: odmiana krótkowłosa i długowłosa (klasy: młodszych szczeniąt, szczeniąt, młodzików, otwarta, championów, weteranów)
HARMONOGRAM:
Sobota 15.10.2016r.
  Godz. 8:00 - 9:30 : przyjmowanie psów
  Godz.09:30 : rozpoczęcie sędziowania.
Niedziela 16.10.2016r.
  Godz. 8:00 - 9:30 : przyjmowanie psów
  Godz.09:30 : rozpoczęcie sędziowania.
Osoby odpowiedzialne za całość wystawy:
  Krzysztof Dobrzański
  Marek Ważydrąg
  Jacek Pazdan
  Jarosław Kozioł
  Jacek Maj
  Michał Kwinta
  Artur Bukowiec
WAŻNE INFORMACJE
  Każdy pies przebywający na terenie wystawy i imprez dodatkowych musi posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Właściciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
  Przez cały weekend teren jest otwarty dla zwiedzających, wstęp wolny.

  Na wystawie pobierana będzie kaucja za numer w kwocie 20 zł ( kaucja jest zwracana po oddaniu numerka )
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz przebiegu wystawy.
  Na wystawę mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce lub innych organizacjach zagranicznych uznanych przez FCI, mające w dniu wystawy ukończone 4 miesiące. Psa/sukę można zgłosić do jednej z klas przewidzianych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Wystaw Psów Rasowych. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia psa/suki bez podania przyczyny.
  Wystawca jest zobowiązany regulaminem wystawy do pozostania wraz z psem/suką na terenie wystawy do jej oficjalnego zakończenia.
Podział sędziowania
Waldemar Federak (KON-PL)
psy: odmiana krótkowłosa i długowłosa (klasy: młodzieży, juniorów, użytkowa),
Erich Bösl (D-SV)
suki: odmiana krótkowłosa i długowłosa (wszystkie klasy),
psy: odmiana krótkowłosa i długowłosa (klasy: młodszych szczeniąt, szczeniąt, młodzików, otwarta, championów, weteranów)
Plan sędziowania
Sobota 15.10.2016r.
 • Klasa młodszych szczeniąt
   Psy krótkowłose, Psy długowłose
   Suki krótkowłose, Suki długowłose
 • Klasa szczeniąt
   Psy krótkowłose, Psy długowłose
   Suki krótkowłose, Suki długowłose
 • Klasa młodzików
   Psy krótkowłose, Psy długowłose
   Suki krótkowłose, Suki długowłose
 • Klasa otwarta
   Psy krótkowłose, Psy długowłose
   Suki krótkowłose, Suki długowłose
 • Klasa championów
   Psy krótkowłose, Psy długowłose
   Suki krótkowłose, Suki długowłose
 • Klasa weteranów
   Psy krótkowłose, Psy długowłose
   Suki krótkowłose, Suki długowłose
Niedziela 16.10.2016r.
 • Klasa młodzieży
   Psy krótkowłose, Psy długowłose
   Suki krótkowłose, Suki długowłose
 • Klasa juniorów
   Psy krótkowłose, Psy długowłose
   Suki krótkowłose, Suki długowłose
 • Klasa użytkowa
   Psy krótkowłose, Psy długowłose
   Suki krótkowłose, Suki długowłose
KLASY WYSTAWOWE:
  Klasa młodszych szczeniąt - psy i suki w wielu od 4 do 6 miesięcy
  Klasa szczeniąt - psy i suki w wieku od 6 do 9 miesięcy
  Klasa młodzików - psy i suki w wieku od 9 do 12 miesięcy
  Klasa młodzieży - psy i suki w wieku od 12 do 18 miesięcy
  Klasa juniorów - psy i suki w wieku od 18 do 24 miesięcy
  Klasa otwarta - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy
  Klasa użytkowa - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy z wyszkoleniem obrończym
  Klas championów - psy i suki z zatwierdzonym tytułem championa wystawowego
  Klasa weteranów - psy i suki w wieku powyżej 8 lat
Zgodnie z regulaminem wystawowym przy zgłoszeniach od klasy juniorów wzwyż, wymagane jest podanie numeru rodowodu. Psy z rodowodami w przygotowaniu mogą być wystawiane wyłącznie w klasie szczeniąt, młodzików i młodzieży. W przypadku zgłoszeń do klasy użytkowej lub championów wymagane jest dołączenie kopii dokumentu uprawniającego. Zgłoszenia bez tego dokumentu będą automatycznie przesuwane do klasy otwartej. Na każdym zgłoszeniu należy obowiązkowo podać numer rejestracyjny psa.

Zgłoszenia przyjmowane będą do: 09.10.2016r. (niedziela) godz. 24.00


OPŁATY za zgłoszenia na wystawę:
  za pierwszego psa (z katalogiem) i następnego - 80,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy młodszych szczeniąt - 50,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy szczeniąt - 50,00 PLN,
  za zgłoszenia do klasy weteranów - 50,00 PLN,
OPŁATY za zgłoszenia na wystawę dla członków KON:
  za pierwszego psa (z katalogiem) i następnego - 60,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy młodszych szczeniąt - 40,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy szczeniąt - 40,00 PLN,
  za zgłoszenia do klasy weteranów - 40,00 PLN,
Przypominamy, że opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Klubu i Związku, t.j. wystawy, hodowla, szkolenie.

BANK MILLENIUM,
nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 8690 1362
Tytuł przelewu: Czchów 10.2016 (nazwa psa / suki)

Dla wszystkich uczestników wystawy upominki okolicznościowe
Każdy zgłoszony pies podlega opłacie bez względu na to, czy będzie uczestniczył w wystawie.
Wszystkie dokumenty dotyczące wystawy prosimy wysyłać na adres e-mail: portal@owczarek-niemiecki.com
Próba wytrzymałości owczarków niemieckich AD
W dniu 14.10.2016r., w godzinach 16:00-19:00 odbędzie się PRÓBA WYTRZYMAŁOŚCI AD
Miejsce próby AD: Czchów
Sędzia: Krzysztof Dobrzański (WUSV-PL)
Kierownik próby AD: Jacek Pazdan

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10.10.2016r.
Zgłoszenia na próbę AD prosimy kierować do: biuro@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w próbie AD: 100zł.
Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK MILLENIUM, nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 8690 1362
Tytuł przelewu : Próba AD (i nazwa psa/suki)


Wpłat za próbę AD będzie można dokonać też na miejscu.
UWAGA:
Przypominamy:
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązkowo, przed przystąpieniem do licencji hodowlanej wymagane będzie zaliczenie próby wytrzymałościowej AD. Zasady organizacji próby wytrzymałościowej AD określa załącznik nr 1 do REGULAMINU LICENCJI HODOWLANEJ (KÖRUNG) dla psów rasy owczarek niemiecki. Zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce w dniu 25.11.2015


POLSKA LICENCJA HODOWLANA
W dniu 15.10.2016r., o godz. 16:00 odbędzie się POLSKA LICENCJA HODOWLANA
Miejsce licencji: Czchów
Sędzia licencjator: Krzysztof Dobrzański (WUSV-PL)
Kierownik licencji: Jacek Pazdan
Pozorant: Jacek Maj

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10.10.2016r.
Zgłoszenia na licencję prosimy kierować do: biuro@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w licencji: 150zł.
Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK MILLENIUM, nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 8690 1362
Tytuł przelewu : Polska Licencja Hodowlana (i nazwa psa/suki)
Wpłat będzie też można dokonać na miejscu.


Wymogi Polskiej Licencji Hodowlanej:
 • IPO1 lub równoważny - część C min. 80 pkt.
 • HD i ED (PL)
 • DNA
 • AD
 • 3 oceny z wystaw od co najmniej 2 sędziów w tym jedna z wystawy międzynarodowej lub klubowej uzyskane powyżej 15 miesiąca
Dokumenty do przesłaniu przy zgłoszeniu:
 • skan rodowodu
 • skan karty oceny z egzaminu IPO
 • skan kart ocen z wystaw
W dniu licencji należy dostarczyć następujące oryginały dokumentów:
 • rodowód,
 • dokumenty potwierdzające zaliczenie egzaminów użytkowości (książeczka startowa, karty ocen min. IPO i BH,
 • oceny z wystaw.


NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA
W dniu 15.10.2016r., o godz. 17:00 odbędzie się NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA
Miejsce licencji: Czchów
Sędzia licencjator: Erich Bösl (D-SV)
Kierownik licencji: Jarosław Kozioł
Pozorant: Jacek Maj

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10.10.2016r.
Zgłoszenia na licencję prosimy kierować do: biuro@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w licencji: 200zł.
Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK MILLENIUM, nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 8690 1362
Tytuł przelewu : Niemiecka Licencja Hodowlana (i nazwa psa/suki)
Wpłat będzie też można dokonać na miejscu.


Wymogi Niemieckiej Licencji Hodowlanej:
 • IPO1 lub równoważny - część C min. 80 pkt.
 • HD i ED (SV)
 • DNA
 • 1 ocena z wystawy od sędziego SV uzyskana powyżej 15 miesiąca
Dokumenty do przesłaniu przy zgłoszeniu:
 • skan rodowodu
 • skan karty oceny z egzaminu IPO
 • skan kart ocen z wystaw
W dniu licencji należy dostarczyć następujące oryginały dokumentów:
 • rodowód,
 • dokumenty potwierdzające zaliczenie egzaminów użytkowości (książeczka startowa, karty ocen min. IPO i BH,
 • oceny z wystaw.
SPOTKANIE INTEGRACYJNE
W dniu 15.10.2016r. (sobota) od godz.20:30 do 02:00 organizator przewiduje dla wszystkich chętnych spotkanie integracyjne.
Konsumpcja we własnym zakresie.
Bliższych informacji można uzyskać: + 48 531 454 754
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft