PREAMBUŁA
SEKCJA
PLACE TRENINGOWE
POZORANCI
SĘDZIOWIE
FILMY
DYSCYPLINY
ZAWODY
ARTYKUŁY
 
Preambuła

Od ponad 12 tysięcy lat pies jest towarzyszem człowieka. Dzięki udomowieniu pies znalazł się w ścisłej wspólnocie społecznej z człowiekiem i jest zdany na niego w najbardziej istotnych obszarach. Tym samym człowiek ponosi szczególną odpowiedzialność za dobry stan zdrowia psa.
Szczególnie przy wyszkoleniu psa jego zdrowie fizyczne i psychiczne ma najwyższy priorytet. Najwyższym priorytetem jest także obchodzenie się z psem zgodnie z prawem, odpowiednio do gatunku i bez przemocy. Jest z tym związane oczywiście zapewnienie psu odpowiedniego pożywienia i wody, a także troska o jego zdrowie, która obejmuje między innymi regularne szczepienia i badania lekarskie. Poza tym człowiek ma obowiązek zapewnić psu regularny kontakt ze sobą oraz dostateczną ilość zajęć do zaspokojenia jego potrzeby ruchu.
W toku historii pies wykonywał najróżniejsze zadania jako pomocnik człowieka. W nowoczesnym świecie dużą część z tych zadań przejęła technika. Dlatego w dzisiejszych czasach, w ramach rekompensaty za utracone zadania, właściciel psa ma obowiązek umożliwić psu zgodnie z jego predyspozycjami dostateczną ilość ruchu i zajęć w połączeniu z intensywnym kontaktem z człowiekiem. Właśnie z takiego punktu widzenia należy traktować egzamin psów towarzyszących, test na wszechstronność dla psów użytkowych, egzamin psów tropiących oraz egzamin z rewirowania za przedmiotami. Należy znaleźć psu zajęcie zgodne z jego predyspozycjami i wydajnością sprawnościową. Oprócz wystarczającego wybiegania się psa obejmuje to także intensywne zajęcia i czynności, które uwzględniają zdolność uczenia się, popęd do ruchu a także inne predyspozycje psa. Różne formy psiego sportu są tutaj bardzo przydatne. Psy, którym nie zapewnia się dostatecznej ilości zajęć, mogą próbować zwracać na siebie uwagę i wywoływać skargi ze strony innych osób. Człowiek, który szkoli swojego psa lub, który wspólnie ze swoim psem uprawia sport, powinien siebie i powierzonego mu psa poddać starannemu kształceniu, którego celem jest osiągnięcie najwyższej harmonii pomiędzy człowiekiem a psem. Wszystkie szkolenia mają na celu przekazanie treści nauczania, które są wykonalne u danego psa. Harmonijna zgodność pomiędzy człowiekiem a psem, niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie sportu będzie on obsadzony, powinna stanowić podstawę wszystkich czynności. Harmonię można osiągnąć tylko wtedy, kiedy w jak najdalej idący sposób wczujemy się w położenie psa i jego predyspozycje.

Człowiek ma etyczny obowiązek wychowywać psa i go odpowiednio trenować. Stosowane przy tym metody muszą uwzględniać wiedzę nauki o zachowaniu się a w szczególności kynologii. Aby osiągnąć efekty w wychowaniu, szkoleniu lub treningach zawsze należy wybierać metodę bez przemocy i pozytywną dla psa. Należy zrezygnować z metod szkolenia, wychowania i treningów, które nie są zgodne z prawem (zob. ustawa o ochronie zwierząt).
Udział psa w sporcie powinien być zgodny z jego predyspozycjami, możliwościami sprawnościowymi oraz jego gotowością do pracy. Nie należy wpływać na wydajność sprawnościową psa za pomocą leków lub innych działań człowieka niezgodnych z prawem. Człowiek powinien starannie zbadać predyspozycje swojego psa. Wymaganie od psa osiągnięć, którym nie może on sprostać, przeczy każdej etycznej świadomości. Świadomy swojej odpowiedzialności przyjaciel psów będzie brał udział w egzaminach, zawodach i treningach tylko z psami zdrowymi i zdolnymi do pracy.
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft