AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
POLSKA LICENCJA HODOWLANA (Körung) - teren Gospodarstwa Agroturystycznego U KANGURA, Ruda Żmigrodzka, 55-140 Żmigród, 27 lipiec 2024 r organizowana przez Klub Owczarka Niemieckiego (KON) ZKwP.
2024-06-06

W dniu 27 lipca 2024 r. odbędzie się POLSKA LICENCJA HODOWLANA (Körung)

W dniu 27.07.2024r. odbędzie się POLSKA LICENCJA HODOWLANA
Miejsce licencji: teren Gospodarstwa Agroturystycznego U KANGURA, Ruda Żmigrodzka, 55-140 Żmigród
Sędzia licencjator: Krzysztof Dobrzański (PL)
Kierownik licencji: Klaudia Cader
Pozoranci:
Jacek Maj
Andrzej Kęsicki

Osoby zgłaszające muszą być członkami Klubu KON ZkwP z zapłaconą składką członkowską za bieżący rok.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 23.07.2024r.
Zgłoszenia na licencję prosimy kierować do: licencje@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w licencji: 250zł (razem z certyfikatem).
Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK PEKAO S.A., SWIFT/BIC PKOPPLPWXXX nr konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
Tytuł przelewu : Polska Licencja Hodowlana Ruda Żmigrodzka(i nazwa psa/suki)
Opłaty za Polską Licencję Hodowlaną WYŁĄCZNIE na konto klubu, ale nie później niż do 25.07.2024 r. Brak możliwości opłacenia zgłoszenia na miejscu.

Wymogi Polskiej Licencji Hodowlanej:
IPO1 lub równoważny - część C min. 80 pkt.
HD i ED (PL)
DNA
AD
3 oceny z wystaw od co najmniej 2 sędziów w tym jedna z wystawy międzynarodowej lub klubowej uzyskane powyżej 15 miesiąca

Dokumenty do przesłaniu przy zgłoszeniu:
skan rodowodu
skan karty oceny z egzaminu IGP, IPO
skan kart ocen z wystaw

W dniu licencji należy dostarczyć następujące oryginały dokumentów:
rodowód,
dokumenty potwierdzające zaliczenie egzaminów użytkowości (książeczka startowa, karty ocen min. IGP, IPO i BH,
oceny z wystaw.

© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft