AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA SV (Körung) - teren Gospodarstwa Agroturystycznego U KANGURA, Ruda Żmigrodzka, 55-140 Żmigród, 27 lipiec 2024 r organizowana przez Klub Owczarka Niemieckiego (KON) ZKwP.
2024-06-06

W dniu 27 lipca 2024 r. odbędzie się NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA SV (Körung)

W dniu 27.07.2024r , o godz. 12:00 odbędzie się NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA

Miejsce licencji: teren Gospodarstwa Agroturystycznego U KANGURA, Ruda Żmigrodzka, 55-140 Żmigród
Sędzia licencjator: Otto Körber-Ahrens (D-SV)
Kierownik licencji: Klaudia Cader
Pozoranci:
Andrzej Kęsicki
Jacek Maj

Termin przyjmowania zgłoszeń: 14.07.2024r. do 22:00 Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Zgłoszenia na licencję prosimy kierować do: koerung@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w licencji: 540 zł.
Uwaga:
Opłata za Körung zawiera koszty certyfikatu oraz wysyłki dokumentów do właściciela, które na chwilę obecną obciążają KON.


Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK PEKAO S.A., SWIFT/BIC PKOPPLPWXXX
nr konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
Tytuł przelewu : Niemiecka Licencja Hodowlana Ruda Żmigrodzka (i nazwa psa/suki)


Opłaty za Koerung WYŁĄCZNIE na konto klubu, ale nie później niż do 24.07.2024 r. Brak możliwości opłacenia zgłoszenia na miejscu.
Każdy zgłoszony pies podlega opłacie bez względu na to, czy będzie uczestniczył w Koerungu.
Brak wpłaty na konto Klubu KON ZKwP do 24.07.2024 r spowoduje nie przyjęcie psa do licencji.Druk do wypełnienia - wersja .pdf wersja .docx

Polska wersja (tylko poglądowo) Druk do pobrania zgłoszenia PL - DE (.pdf)

Po wypełnieniu zapisać plik nadając mu nazwę (imię i przydomek psa) i wysłać na wcześniej podany adres e-mail przesyłając dodatkowo:
• skan rodowodu
• skan karty oceny z egzaminu IGP (IPO) i BH.
• skan karty oceny z wystawy (od sędziego SV uzyskana powyżej 12 miesięcy)
• skan oceny Wesensbeurteilung (ocena predyspozycji użytkowych)
W dniu licencji należy przekazać kierownikowi Koerungu następujące dokumenty:
• rodowód (oryginał),
• wypełniony i podpisany formularz (w języku niemieckim),
• dokument licencji (oryginał) - w przypadku zdawania licencji dożywotniej
• dokumenty potwierdzające zaliczenie egzaminów użytkowości (książeczka startowa, karty ocen min. IGP1 (IPO1) i BH) (mogą być kopie)
• jedna ocena z wystawy (oryginał) (powyżej 12-tego miesiąca, nie akceptowane oceny z klasy otwartej, championów i weteranów)
• dokument oceny Wesensbeurteilung (ocena predyspozycji użytkowych) oryginał

Wymogi Niemieckiej Licencji Hodowlanej:
• IGP1 lub równoważny - część A, B i C min. 70 pkt.
• HD i ED (SV)
• dla psów urodzonych po 01.07.2020 ocena z testu Wesensbeurteilung
• 1 ocena z wystawy od sędziego SV uzyskana powyżej 12 miesięcy

ZGŁOSZENIE MUSI BYĆ W CAŁOŚCI WYPEŁNIONE, PODPISANE IMIENIEM I NAZWISKIEM Z DATĄ (PODPIS POD OŚWIADCZENIEM O PRAWIDŁOWOŚCI PODANYCH INFORMACJI) Do Niemieckiej Licencji Hodowlanej organizowanej przez Klub Owczarka Niemieckiego KON ZKwP mogą przystąpić tylko członkowie KON oraz innych klubów należących do WUSV.

Informacje:
Klaudia Cader
tel: +48 512-109-436


Wymogi dotyczące Körungu poza granicami Niemiec
Pełna dokumentacja psa przystępującego do Körungu za granicą, obejmuje:
1. Oryginały poniższych dokumentów:
• Rodowód psa
• Formularz licencji z pierwszego Körungu - w przypadku Körungu dożywotniego
2. Kopie poniższych dokumentów:
• Karta oceny z egzaminu BH/VT
• Karta oceny z egzaminu IPO lub IGP
• Karta oceny z wystawy (klasa młodzieży, klasa juniorów, klasa użytkowa) - karta oceny z klasy otwartej (psy starsze aniżeli 24 miesiące, bez wyszkolenia użytkowego) są akceptowane przez SV tylko jeżeli zostały przyznane przez sędziego SV. Uwaga: Ocena przyznana na międzynarodowych wystawach CACIB w klasie pośredniej nie jest akceptowana
• Uznawany przez SV wynik prześwietleń HD i ED lub pieczęć z ww. wynikami wbita w rodowodzie psa
• Karta oceny z Testu Charakteru dla psów urodzonych po 30.06.2020r.

Równocześnie informujemy, że nie dotyczy to psów, które ubiegają się o zaliczenie licencji hodowlanej dla psów zarejestrowanych w Niemieckich Księgach Hodowlanych. W takim przypadku prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi regulaminami dla psów hodowlanych, zarejestrowanych jako psy hodowlane w Klubie Owczarka Niemieckiego w Niemczech.

Wszystkie ww. dokumenty należy dostarczyć do organizatora Körungu w nieprzekraczalnym, wyznaczonym przez niego terminie wyłącznie w formie skanów (zdjęcia itp. nie będą akceptowane) drogą mailową oraz dodatkowo dostarczyć w ww. formie w dniu przeprowadzania Körungu do kierownika licencji - Körungu, załączając również wydrukowany formularz przeprowadzania Körungu z uzupełnioną pierwszą stroną.

© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft