AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
Wymogi dotyczące Körungu poza granicami Niemiec
2024-05-20

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wymogów, jakie pies musi spełnić, aby przystąpić do Körungu odbywającego się poza granicami Niemiec oraz wymaganych dokumentów, poniżej zamieszczamy informacje na ten temat
Pełna dokumentacja psa przystępującego do Körungu za granicą, obejmuje:
1. Oryginały poniższych dokumentów:
• Rodowód psa
• Formularz licencji z pierwszego Körungu - w przypadku Körungu dożywotniego
2. Kopie poniższych dokumentów:
• Karta oceny z egzaminu BH/VT
• Karta oceny z egzaminu IPO lub IGP
• Karta oceny z wystawy (klasa młodzieży, klasa juniorów, klasa użytkowa) - karta oceny z klasy otwartej (psy starsze aniżeli 24 miesiące, bez wyszkolenia użytkowego) są akceptowane przez SV tylko jeżeli zostały przyznane przez sędziego SV. Uwaga: Ocena przyznana na międzynarodowych wystawach CACIB w klasie pośredniej nie jest akceptowana
• Uznawany przez SV wynik prześwietleń HD i ED lub pieczęć z ww. wynikami wbita w rodowodzie psa
• Karta oceny z Testu Charakteru dla psów urodzonych po 30.06.2020r.

Równocześnie informujemy, że nie dotyczy to psów, które ubiegają się o zaliczenie licencji hodowlanej dla psów zarejestrowanych w Niemieckich Księgach Hodowlanych. W takim przypadku prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi regulaminami dla psów hodowlanych, zarejestrowanych jako psy hodowlane w Klubie Owczarka Niemieckiego w Niemczech.

Wszystkie ww. dokumenty należy dostarczyć do organizatora Körungu w nieprzekraczalnym, wyznaczonym przez niego terminie wyłącznie w formie skanów (zdjęcia itp. nie będą akceptowane) drogą mailową oraz dodatkowo dostarczyć w ww. formie w dniu przeprowadzania Körungu do kierownika licencji - Körungu, załączając również wydrukowany formularz przeprowadzania Körungu z uzupełnioną pierwszą stroną.

Zarząd Klubu ON
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft