AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA SV (Körung) – Wieńkowo-Jasienica, plac treningowy - 19 maja 2024 r organizowana przez Klub Owczarka Niemieckiego (KON) ZKwP.
2024-04-30

W dniu 19 maja 2024 r. odbędzie się NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA SV (Körung)

W dniu 19.05.2024r., o godz. 10:00 odbędzie się NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA
Miejsce licencji: Wieńkowo-Jasienica, plac treningowy
Sędzia licencjator: Torsten Kopp (D-SV)
Kierownik licencji: Dariusz Makarewicz
Pozoranci:
Andrzej Kęsicki
Dariusz Makarewicz

Termin przyjmowania zgłoszeń: 06.05.2024r. do 22:00 Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Zgłoszenia na licencję prosimy kierować do: koerung@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w licencji: 540 zł.
Uwaga:
Opłata za Körung zawiera koszty certyfikatu oraz wysyłki dokumentów do właściciela, które na chwilę obecną obciążają KON.


Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK PEKAO S.A., SWIFT/BIC PKOPPLPWXXX
nr konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
Tytuł przelewu : Niemiecka Licencja Hodowlana Wieńkowo-Jasienica (i nazwa psa/suki)


Opłaty za Koerung WYŁĄCZNIE na konto klubu, ale nie później niż do 15.05.2024 r. Brak możliwości opłacenia zgłoszenia na miejscu.
Każdy zgłoszony pies podlega opłacie bez względu na to, czy będzie uczestniczył w Koerungu.
Brak wpłaty na konto Klubu KON ZKwP do 15.05.2024 r spowoduje nie przyjęcie psa do licencji.Druk do wypełnienia - wersja .pdf wersja .docx

Polska wersja (tylko poglądowo) Druk do pobrania zgłoszenia PL - DE (.pdf)

Po wypełnieniu zapisać plik nadając mu nazwę (imię i przydomek psa) i wysłać na wcześniej podany adres e-mail przesyłając dodatkowo:
• skan rodowodu
• skan karty oceny z egzaminu IGP (IPO) i BH.
• skan karty oceny z wystawy (od sędziego SV uzyskana powyżej 12 miesięcy)
• skan oceny Wesensbeurteilung (ocena predyspozycji użytkowych)
W dniu licencji należy przekazać kierownikowi Koerungu następujące dokumenty:
• rodowód (oryginał),
• wypełniony i podpisany formularz (w języku niemieckim),
• dokument licencji (oryginał) - w przypadku zdawania licencji dożywotniej
• dokumenty potwierdzające zaliczenie egzaminów użytkowości (książeczka startowa, karty ocen min. IGP1 (IPO1) i BH) (mogą być kopie)
• jedna ocena z wystawy (oryginał) (powyżej 12-tego miesiąca, nie akceptowane oceny z klasy otwartej, championów i weteranów)
• dokument oceny Wesensbeurteilung (ocena predyspozycji użytkowych) oryginał

Wymogi Niemieckiej Licencji Hodowlanej:
• IGP1 lub równoważny - część A, B i C min. 70 pkt.
• HD i ED (SV)
• dla psów urodzonych po 01.07.2020 ocena z testu Wesensbeurteilung
• 1 ocena z wystawy od sędziego SV uzyskana powyżej 12 miesięcy

ZGŁOSZENIE MUSI BYĆ W CAŁOŚCI WYPEŁNIONE, PODPISANE IMIENIEM I NAZWISKIEM Z DATĄ (PODPIS POD OŚWIADCZENIEM O PRAWIDŁOWOŚCI PODANYCH INFORMACJI)

Informacje:
Dariusz Makarewicz
tel: +48 728317526


© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft