AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
Sprawozdanie z seminarium kompaktowego dla krajowych sędziów testów charakteru, którego organizatorem był Klub Owczarka Niemieckiego w Polsce (KON ZKwP) w dniach 2-4 lutego 2024 r., w Czchowie.
2024-02-12

W dniach 2-4 lutego 2024 r., w Czchowie, na południu Polski, odbyło się seminarium kompaktowe dla krajowych sędziów testów charakteru, którego organizatorem był Klub Owczarka Niemieckiego w Polsce (KON ZKwP). Celem seminarium było zapewnienie polskim sędziom eksterieru oraz prób pracy odpowiedniego szkolenia w zakresie sędziowania testów charakteru owczarków niemieckich czyli tzw. Wesensbeurteilung. Jest to jeden z koniecznych warunków, które muszą zostać spełnione w celu samodzielniej realizacji programu hodowlanego WUSV w Polsce.

. Na seminarium zgłosiło się i zostało zaakceptowanych przez Klub Owczarka Niemieckiego w Niemczech (SV) 10 sędziów, nie tylko z Polski, ale także z Austrii oraz Egiptu. W ramach seminarium przeszkolono również 12 kandydatów na asystentów, biorących udział w praktycznej części testu charakteru.

Seminarium poprowadzili doświadczeni sędziowie SV Udo Wolters i Egon Gutknecht, którzy wraz z innymi odpowiedzialnymi za to zadanie osobami, stworzyli podwaliny pod test charakteru (Wesensbeurteilung), będąc równocześnie członkami zespołu roboczego odpowiedzialnego za jego wdrożenie
Równocześnie przeprowadzono szkolenie dla kandydatów na asystentów pod okiem asystenta Ortwina Krolla (SV).

Seminarium rozpoczęło się w piątek o godzinie 9:00 częścią teoretyczną, podczas której przyszli sędziowie testów charakteru oraz asystenci zapoznali się z teoretycznymi zasadami i aspektami oceny charakteru oraz wytycznymi dotyczącymi oceniania poszczególnych ćwiczeń. Na pojawiające się w trakcie pytania oraz wątpliwości, uzyskano wyczerpujące odpowiedzi. Po południu, na pobliskim boisku sportowym, zostały poddane ocenie pierwsze psy, zgłoszone do testów charakteru.
Początkowo odpowiednie zaklasyfikowanie i ocena zachowania psów w trakcie wykonywania poszczególnych ćwiczeń były dla przyszłych sędziów testów charakteru czymś nie do końca znanym, lecz prelegenci Udo Wolters i Egon Gutknecht byli zawsze bardzo pomocni i nie pozostawili żadnego pytania bez odpowiedzi.
Również kandydaci na asystentów nie mogli narzekać na brak zajęć. Pod uważnym okiem Ortwina Krolla nabywali umiejętności możliwie jak najlepszego, zgodnego z wytycznymi, prowadzenia przewodników i ich psów podczas przeprowadzonych testów.
Na zakończenie pierwszego dnia seminarium, w trakcie dalszej części prezentacji, udzielano odpowiedzi na wszystkie pytania, szczególnie te dotyczące korzystania z programu informatycznego służącego do celów opracowania dokumentacji z testów charakteru. Wieczorem zaś uczestnicy seminarium w luźnych rozmowach wymieniali się nowymi doświadczeniami.
Z każdym dniem przyszli sędziowie testów charakteru zdobywali coraz większe umiejętności oceny psów, a kandydaci na asystentów nabierali coraz większego doświadczenia w pracy z przewodnikami psów i ich psami.
Mimo że harmonogram 3-dniowego seminarium był napięty, to atmosfera wśród wszystkich uczestników była bardzo przyjemna i przyjazna, dlatego seminarium sprawiało każdemu dużo satysfakcji.
Szczególne podziękowania należą się również wszystkim przewodnikom psów, bez obecności i zaangażowania których, nie byłoby możliwe przeprowadzenie seminarium.
Podczas zebrania zamykającego seminarium zaświadczenia ze szkolenia otrzymało 12 asystentów sędziego. Kandydaci na sędziów testów charakteru otrzymają certyfikaty ze szkolenia po uzyskaniu pozytywnej oceny ze sporządzonych pisemnie arkuszy sędziowskich dotyczących 21 prezentowanych psów. Certyfikat jest wstępnym warunkiem, koniecznym do powołania ich na stanowisko krajowego sędziego testów charakteru przez Kluby Owczarka Niemieckiego.

Będzie nam bardzo miło ponownie gościć przedstawicieli Klubu Owczarka Niemieckiego w Niemczech na naszych przyszłych wydarzeniach i w tym miejscu chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie podziękować za ich pomoc w organizacji seminarium.
Klub Owczarka Niemieckiego w Polsce (KON ZKwP)

© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft