AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
Światowy Tydzień Owczarka Niemieckiego WUSV w dniach 10-16 kwietnia 2023 r. Lerma.
2023-04-25

Szanowni Państwo,
w dniach 10-16 kwietnia 2023 r. w Lermie w Hiszpanii odbywał się Światowy Tydzień Owczarka Niemieckiego WUSV, którego organizatorem był Hiszpański Klub Real CEPPA. W ramach tego tygodnia w dniach 13-15 kwietnia 2023 r. miał miejsce między innymi Światowy Kongres Owczarka Niemieckiego WUSV oraz w dniu 15 kwietnia 2023 r. Nadzwyczajne Generalne Zgromadzenie WUSV.

Z ramienia Klubu Owczarka Niemieckiego w Polsce delegatami na te wydarzenia były Agata Makarska i Anna Ćwiklicka-Kocjan oraz wspierająca nasze działania Katarzyna Salamon-Kisiel.

Program Światowego Kongresu Owczarka Niemieckiego był bardzo obszerny i zawierał bardzo interesujące wykłady między innymi na temat standardu rasy, kierunków rozwoju hodowli owczarka niemieckiego, użytkowości owczarka, sportów kynologicznych, genetyki, aspektów prawnych hodowli psa rasowego oraz jego dobrostanu, a także szeroko pojętych kierunków, w jakich zmierza WUSV.
Na zakończenie trzeciego dnia Kongresu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WUSV, którego tematem były zmiany Statutu WUSV, a także zmiany w Regulaminie Sędziów WUSV. Zmiany te mają być głosowane na następnym Zgromadzeniu Generalnym WUSV w Norymberdze we wrześniu 2023 r.
Nasza delegacja została bardzo ciepło przyjęta zarówno przez organizatorów Światowego Tygodnia Owczarka Niemieckiego, jak i inne osoby w różny sposób związane z WUSV, w tym delegatów innych krajów, osoby związanych z hodowlą, sportem czy też ze zdrowiem owczarka niemieckiego.
Nie zabrakło również rozmów z osobami decyzyjnymi w WUSV, przede wszystkim z Prezydentem WUSV - Profesorem Dr. Heinrich Meßler oraz Dyrektorem Regionalnym odpowiedzialnym za nasz Klub – p. Rodrigo González Campuzano.
Jak się Państwo z pewnością domyślacie, rozmowy dotyczyły również obecnej sytuacji Klubu Owczarka Niemieckiego w WUSV. Zostały zapoczątkowane oraz poczynione ustalenia dotyczące poprawy naszych relacji z WUSV, w następstwie których w porozumieniu z władzami naczelnymi ZKwP Klub Owczarka Niemieckiego będzie się starał wypracować kroki zmierzające do zmiany statusu naszego Klubu w Światowej Unii zrzeszającej Kluby Owczarka Niemieckiego.
O dalszym rozwoju sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zarząd Klubu Owczarka Niemieckiego w Polsce
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft