AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
Walne (Sprawozdawcze) Zgromadzenie Członków Klubu Owczarka Niemieckiego ZKwP.
2023-02-22

ZAPROSZENIE
Zarząd Klubu zaprasza wszystkich członków na Walne (Sprawozdawcze) Zgromadzenie Członków Klubu Owczarka Niemieckiego, które odbędzie się w sobotę, 18 marca 2023r. o godzinie 10:00, w siedzibie Klubu w Warszawie przy ulicy Lubelskiej 5/7.

Porządek Obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu ON
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 7. Sprawozdania:
  • Zarządu Klubu
  • Wiceprzewodniczącego ds. Hodowli
  • Skarbnika ( finansowe)
  • Klubowej Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań oraz głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Klubu ON
 10. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2023r.
 11. Organizacja Wystawy Klubowej w 2023 roku
 12. Wolne wnioski
 13. Rozpatrzenie i uchwalenie zgłoszonych wniosków
 14. Zamknięcie obrad
Prosimy kolegów i koleżanki o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, aby wstępne formalności nie opóniły rozpoczęcia zebrania. Mandat uprawniający do głosowania otrzymają osoby, które mają opłacone wszystkie składki i przynajmniej roczną przynależność do Klubu.
Zarząd Klubu
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft