AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
Komunikat Zarządu Klubu
2022-11-29

Szanowni Państwo,
w dniu 24 listopada 2022 r. Klub Owczarka Niemieckiego otrzymał ostateczną wersję protokołu z Walnego Zgromadzenia WUSV, które odbyło się w dniu 26.09.2022 r. W związku z faktem, że forma i całe Zgromadzenie było prowadzone w specyficzny, niejednokrotnie merytorycznie niezrozumiały dla nas sposób, natychmiast po nim, wystąpiliśmy do WUSV o przesłanie protokołu ze Zgromadzenia oraz zwróciliśmy się do Zarządu WUSV o wyjaśnienie aktualnego statusu Klubu Owczarka Niemieckiego w Polsce w strukturach WUSV.

Z przesłanego do Klubu niedawno protokołu wynika, że Zarząd WUSV podjął decyzję o poddaniu naszego Klubu obserwacji i zawieszeniu. Pomimo, że do dnia dzisiejszego kilkakrotnie pisemnie zwracaliśmy się zarówno do WUSV jak i SV z prośbą o odpowiedź na postawione nurtujące nas w tej kwestii pytania (28.09.2022, 12.10.2022, 31.10.2022, 21.11.2022), niestety do chwili obecnej nie otrzymaliśmy na nie absolutnie żadnej odpowiedzi. Sytuacja stała się więc dla nas patowa i niezrozumiała. Po otrzymaniu jakichkolwiek wyjaśnień ze strony WUSV niezwłocznie o nich Państwa poinformujemy. Równocześnie informujemy, że Klub Owczarka Niemieckiego zwrócił się do Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce jako jednostki nadrzędnej o pomoc prawną w rozwiązaniu zaistniałej sytuacji.

Ponadto, w związku z docierającymi do nas nieprawdziwymi informacjami, pragniemy Państwa również zapewnić, że faktury, które cały czas napływają z SV są przez Klub Owczarka Niemieckiego regulowane na bieżąco we wskazanym terminie.

Równocześnie informujemy, że w dniu wczorajszym otrzymaliśmy z WUSV komunikat, że począwszy od dnia 01 stycznia 2023 r. wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem Niemieckiej Licencji Hodowlanej – Kórung za granicą takie jak m.in. opłaty, korespondencja, wydawanie dokumentów itp. będą odbywały się za pośrednictwem organizacji krajowych zrzeszonych w WUSV czyli w przypadku członków naszego Klubu za pośrednictwem KON. Od dnia 01.01.2023 r. indywidualny kontakt z SV w sprawie Kórungu nie będzie już możliwy, wszystkie zapytania do SV powinni Państwo kierować do Klubu Owczarka Niemieckiego, który będzie je dalej przekazywać do SV.

Zarząd Klubu ON
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft