AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
Test charakteru (Wesensbeurteilung)
2022-06-01

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia dot. testu charakteru (Wesensbeurteilung), które otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym z SV na zadane przez nas pytania.

1. Psy bez zaliczonego Wesensbeurteilung mogą brać udział w Kórungu za granicą, ale będzie to tzw. „Kórung Narodowy“. Do uznania przez SV Kórungu przeprowadzonego za granicą dla psów urodzonych po 30 czerwca 2020 r. konieczny jest pozytywnie zaliczony test charakteru (Wesensbeurteilung). Jeżeli test charakteru nie zostanie zaliczony, Kórung zostanie uznany w Niemczech jako nieważny i nie zostanie opublikowany w bazie danych SV (SV-DOxS). Test charakteru (Wesensbeurteilung) musi być zaliczony przed Kórungiem!!!, nie ma możliwości zaliczenia go później!

2. Potomstwo takich psów (bez pozytywnie zaliczonego Wesensbeurteilung), wg wytycznych SV, nie może zostać uznane zatem jako potomstwo pochodzące z tzw. „Kurzucht“ czyli hodowli licencjonowanej.

3. Zgodnie z warunkami dopuszczenia do „światówki” test charakteru (Wesensbeurteilung) dla psów urodzonych 01.07.2020 r. lub później, wymagany jest tylko do zgłoszenia do klasy użytkowej, w klasie młodzieży i juniorów nie ma takiego wymogu.

4. Zgodnie z regulaminem wystaw SV z roku 2021 psy urodzone po 30 czerwca 2020 r., zgłaszane na wystawach SV do klasy użytkowej, muszą posiadać pozytywnie zaliczony test charakteru (Wesensbeurteilung) organizowany przez SV lub inny równorzędny test charakteru.

Niektóre inne kraje przyjęły już ten sam system wymogłw do Kórungu, co SV, a więc najprawdopodobniej również wymogi hodowlane i wystawowe, więc naprawdę warto zastanowić się nad zaliczeniem Wesensbeurteilung przed Kórungiem!

Dla psów w Niemczech test charakteru był wymagany już dla psów urodzonych 01.07.2017 r. lub później. Dla Kórungu przeprowadzanego za granic� SV wprowadziło okres przejściowy. Psy urodzone przed 01. 07. 2020 r. mogły brać udział w teście charakteru, ale nie muszą, jednakże dla psów urodzonych 01.07.2020 r. lub później jest to już warunek konieczny do uznania Kórungu przeprowadzonego za granicą przez SV.

© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft