AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
POLSKA I NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA (Korung) organizowana przez Klub Owczarka Niemieckiego (KON) ZKwP.
2022-04-01

Zapraszamy na polską i niemiecką licencję hodowlaną (Korung) w dniu 22.04.2022r.w Strzegowie

POLSKA LICENCJA HODOWLANA

W dniu 22.04.2022r, o godz. 17:00 odbędzie się POLSKA LICENCJA HODOWLANA
Miejsce licencji:Strzegowo
Sędzia licencjator: Waldemar Kosmalski.
Kierownik licencji: Przemysław Pałuba
Pozorant: Andrzej Kęsicki

Termin przyjmowania zgłoszeń: 17.04.2022r.
Zgłoszenia na licencję prosimy kierować do: licencja@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w licencji: 200zł (razem z certyfikatem).
Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK PEKAO S.A., nr konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
Tytuł przelewu : Polska Licencja Hodowlana Strzegowo (i nazwa psa/suki)

  Wymogi Polskiej Licencji Hodowlanej:
 • IPO1 lub równoważny - częś C min. 80 pkt.
 • HD i ED (PL)
 • DNA
 • AD
 • 3 oceny z wystaw od co najmniej 2 sędziów w tym jedna z wystawy międzynarodowej lub klubowej uzyskane powyżej 15 miesiąca
  Dokumenty do przesłania przy zgłoszeniu:
 • skan rodowodu
 • skan karty oceny z egzaminu IPO
 • skan kart ocen z wystaw
  W dniu licencji należy dostarczyć następujące oryginały dokumentów:
 • rodowód,
 • dokumenty potwierdzające zaliczenie egzaminów użytkowości (książeczka startowa, karty ocen min. IPO i BH,
 • oceny z wystaw.


Korung
Klub Owczarka Niemieckiego (KON) ZKwP w dniu 22.04.2022r o godz.16,00 w Strzegowie organizuje niemiecką licencję hodowlaną-KOERUNG
Sędziuje sędzia - Wolfgang Hassgall (D-SV)
Kierownik licencji: Mirosław Tchorz
Pozorant: Andrzej Kęsicki

Opłata startowa: 250 - PLN, 60 Euro
BANK PEKAO S.A., nr konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
Tytuł przelewu: Koerung Strzegowo 2022 (nazwa psa / suki)
Konto walutowe wyłącznie do wpłat w EURO:
BANK PEKAO S.A.
IBAN PL 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
SWIFT/BIC PKOPPLPWXXX

Do dnia 10.04.2022 należy zgłosić psa na następujący adres E-Mail: koerung@owczarek-niemiecki.com, wpisując w tytule maila : Koerung- Strzegowo ( nazwa psa/suki). PO TYM TERMINIE NIE MA MOŻLIWOŚCI NA UDZIAŁ W KOERUNGU.
Każdy zgłoszony pies podlega opłacie bez względu na to, czy będzie uczestniczył w koerungu.

Druk do pobrania zgłoszenia.

Aby prawidłowo wypełnić należy:
Pobrany wzór pliku edytować w WORD, i zaczynając od góry zaznaczyć "x" RUDE(pies) lub Hundin(suka), następnie poniżej STOCKHAAR(krótkowłosy) lub LANGSTOCKHAAR MIT UNTERWOLLE(długowłosy), następnie poniżej należy wybrać jeden z rodzajów Koerungu : NEUANKOERUNG(nowy Koerung) lub NEUANKOERUNG NACH UNTERBRECHUNG(nowy Koerung po przerwie), lub WIEDERANKOERUNG( Koerung dożywotni), lub KOERVERBESSERUNG (poprawa oceny Koerungu).
Następnie wykasować polskie objaśnienia i wpisać właściwe wg opisu. Po wypełnieniu zapisać plik nadając mu nazwę (imię i przydomek psa) i wysłać na wcześniej podany adres e-Mail.
W dniu Koerungu należy przekazać kierownikowi Koerungu następujące dokumenty:
-orginalny Rodowód i ewtl.pierwszy Koerung(przy Koerungu dożywotnim),
-kopia oceny z wystawy
(powyżej 12-tego miesiaca, nie akceptowane oceny z klasy otwartej,championów i weteranów), -kopia karty oceny egzaminu BH i IGP (IPO), ewtl. oceny z egzaminu wyższego niż w momencie zaliczania pierwszego Koerungu
(dotyczy tylko psów zdających dożywotni Koerung).
W wypadku braku oceny kwalifikującej do Koerungu można w trakcie Koerungu otrzymać ocenę czasową, kwalifikującą do Koerungu.
W TYM CELU WYSYŁAJĄC E-MAIL ZE ZGłŁOSZENIEM KOERUNGU NALEZY W TREŚCI e-MAILA NAPISAĆ WIADOMOSC O CHĘCI UZYSKANIA TAKIEJ OCENY. OCENA JEST BEZPŁATNA.
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft