AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
POLSKA I NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA (Krung) organizowana przez Klub Owczarka Niemieckiego (KON) ZKwP.
2021-08-30

Zapraszamy na polsk i niemieck licencj hodowlan (Krung) w dniu 17.09.2021r.

POLSKA LICENCJA HODOWLANA

W dniu 17.09.2021r., o godz. 17:00 odbdzie si POLSKA LICENCJA HODOWLANA
Miejsce licencji: 87-500 Rypin, ul. Sportowa 1, teren stadionu miejskiego
Sdzia licencjator: Waldemar Kosmalski.

Termin przyjmowania zgosze: 14.09.2021r.
Zgoszenia na licencj prosimy kierowa do: biuro@owczarek-niemiecki.com
Opata za udzia w licencji: 200z (razem z certyfikatem).
Wpaty prosz kierowa na konto Klubu:
BANK PEKAO S.A., nr konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
Tytu przelewu : Polska Licencja Hodowlana (i nazwa psa/suki)

  Wymogi Polskiej Licencji Hodowlanej:
 • IPO1 lub rwnowany - cz C min. 80 pkt.
 • HD i ED (PL)
 • DNA
 • AD
 • 3 oceny z wystaw od co najmniej 2 sdziw w tym jedna z wystawy midzynarodowej lub klubowej uzyskane powyej 15 miesica
  Dokumenty do przesaniu przy zgoszeniu:
 • skan rodowodu
 • skan karty oceny z egzaminu IPO
 • skan kart ocen z wystaw
  W dniu licencji naley dostarczy nastpujce oryginay dokumentw:
 • rodowd,
 • dokumenty potwierdzajce zaliczenie egzaminw uytkowoci (ksieczka startowa, karty ocen min. IPO i BH,
 • oceny z wystaw.


KOERUNG
Klub Owczarka Niemieckiego (KON) ZKwP w dniu 17.09.2021 o godz.16,00 organizuje niemieck licencj hodowlan-KOERUNG-.na terenie stadionu Miejskiego w Rypinie przy ul. Sportowej
Sdziuje sdzia SV - Norbert Scharschmidt
Opata startowa: 250 - PLN,
BANK PEKAO S.A., nr konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
Tytu przelewu: Koerung 2021 (nazwa psa / suki)
Do dnia 06.09.2021 naley zgosi psa na nastpujcy adres E-Mail: koerung@owczarek-niemiecki.com, wpisujc w tytule maila : Koerung-Rypin ( nazwa psa/suki). PO TYM TERMINIE NIE MA MOLIWOCI NA UDZIA W KOERUNGU.
Kady zgoszony pies podlega opacie bez wzgldu na to, czy bdzie uczestniczy w koerungu.

Druk do pobrania zgoszenia.

Aby prawidowo wypeni naley:
Pobrany wzr pliku edytowa w WORD, i zaczynajc od gry zaznaczy "x" RUDE(pies) lub Hundin(suka), nastpnie poniej STOCKHAAR(krtkowosy) lub LANGSTOCKHAAR MIT UNTERWOLLE(dugowosy), nastpnie poniej naley wybra jeden z rodzajw Koerungu : NEUANKOERUNG(nowy Koerung) lub NEUANKOERUNG NACH UNTERBRECHUNG(nowy Koerung po przerwie), lub WIEDERANKOERUNG( Koerung doywotni), lub KOERVERBESSERUNG (poprawa oceny Koerungu).
Nastpnie wykasowa polskie objanienia i wpisa waciwe wg opisu. Po wypenieniu zapisa plik nadajc mu nazw (imi i przydomek psa) i wysa na wczeniej podany adres e-Mail.
W dniu Koerungu naley przekaza kierownikowi Koerungu nastpujce dokumenty:
-orginalny Rodowd i ewtl.pierwszy Koerung(przy Koerungu doywotnim),
-kopia oceny z wystawy
(powyej 12-tego miesiaca, nie akceptowane oceny z klasy otwartej,championw i weteranw), -kopia karty oceny egzaminu BH i IGP (IPO), ewtl. oceny z egzaminu wyszego ni w momencie zaliczania pierwszego Koerungu
(dotyczy tylko psw zdajcych doywotni Koerung).
W wypadku braku oceny kwalifikujcej do Koerungu mona w trakcie Koerungu otrzyma ocen czasow, kwalifikujc do Koerungu.
W TYM CELU WYSYAJC E-MAIL ZE ZGOSZENIEM KOERUNGU NALEY W TRECI e-MAILA NAPISA WIADOMO O CHCI UZYSKANIA TAKIEJ OCENY. OCENA JEST BEZPATNA.
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft