AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
Polska i niemiecka licencja hodowlana (Krung), prba rowerowa AD, trening z pozorantami, seminarium 11-12 wrzenia 2020r.
2020-08-26

Klub Owczarka Niemieckiego (KON) ZKwP organizuje weekend sportowy. W programie trening z pozorantami, seminarium – budowa i ocena ON, statystyka i dynamika, prba rowerowa AD, licencja hodowlana SV (Krung), ocena eksterieru do niemieckiej licencji hodowlanej i polska licencja hodowlana.
Zaproszeni sdziowie Norbert Scharschmidt (D-SV i Krzysztof Dobrzaski (PL)

Miejsce imprezy: Plac szkoleniowy – 05-180 Pomiechowo, ul Rolnicza obok nr. 2.

Imprezy odbd si w dniach 11-12.09. 2020r

Odpowiedzialni za cao:
z ramienia Klubu ON – Krzysztof Dobrzaski. Mirosaw Tchorz.
Uwaga:
Wszystkie czynnoci zwizane z licencjami bd uwzgldniay obecnie obowizujce przepisy odnonie sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

W programie:
trening z pozorantami, seminarium, ocena eksterieru sdziego SV rwnowana z ocen wystawow wymagan do licencji hodowlanej SV (Krung), licencja hodowlana SV (Krung), polska licencja hodowlana, prba wytrzymaoci AD,

Pozoranci:
Krzysztof Dobrzaski
Andrzej Ksicki

PROGRAM
Pitek 11 wrzenia2020r
14:00 - 17:00 trening z pozorantami (patny)
18:00 Seminarium - budowa i ocena ON, statystyka i dynamika – Hotel Mazovia ul. Paderewskiego 1c 05-100 Nowy Dwr Mazowiecki

Sobota 12 wrzenia 2020r

8:30 - 13:00 prba rowerowa AD (rowery we wasnym zakresie)

9:30 - 12:00 ocena eksterieru do niemieckiej licencji hodowlanej - Norbert Scharschmidt (D-SV), (od 12 miesicy)

13:00 – polska licencja hodowlana – Krzysztof Dobrzaski (PL)

14:00 niemiecka licencja hodowlana (Krung), - Norbert Scharschmidt (D-SV)

Uwaga:
Organizator zastrzega sobie zmian godzinow programu.

OPATY:
Seminarium - 50,00 z.
Ocena eksterieru do niemieckiej licencji hodowlanej SV - 80,00z
Niemiecka licencja hodowlana SV (Krung) - 250,00z
Polska licencja hodowlana ( z certyfikatem) - 200,00z


Zgoszenie na niemieck licencje hodowlan (Krung) przyjmowane bd do wtorku 1 wrzenia 2020 roku do godziny 22:00, na adres: biuro@owczarek-niemiecki.com Po tym terminie zgoszenia nie zostan przyjte.

Zgoszenia na seminarium, polsk licencj hodowlan, ocen eksterieru sdziego SV do niemieckej licencji hodowlanej (Krung) i prb AD, przyjmowane bd do rody 9 wrzenia 2020 roku do godziny 22:00, na adres: biuro@owczarek-niemiecki.com

WSZYSTKIE OPATY BD PRZYJMOWANE NA MIEJSCU.

Do wejcia na teren egzaminw, wymagana bdzie nastpujca dokumentacja:
Ksieczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wcieklinie, ksieczka startowa (wydaj macierzyste oddziay), orygina lub ksero rodowodu (dla biorcych udzia w licencjach orygina rodowodu), dowd opacenia skadki czonkowskiej za br.
Dokumenty naley zoy w Sekretariacie imprezy przed ich rozpoczciem.
Zgaszajcy owiadcza, e zapozna si z regulaminami i zobowizuje si do ich przestrzegania. Przesanie zgoszenia zobowizuje do uiszczenia opaty za udzia w licencjach, bez wzgldu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.

W imieniu organizatora zapraszamy.

W sprawach licencji hodowlanych, prby AD wszystkie pytana prosimy kierowa na: biuro@owczarek-niemiecki.com
-


UWAGA
Osoby zgaszajce psa/suk na niemieck licencje hodowlan (Krung) powinni posiada ze sob wszystkie dokumenty potrzebne do przystpienia psa/suki do licencji w oryginale i obowizkowo wypeniony formularz zgoszenia, ktry mona pobra ze strony www Klubu ON w zakadce HODOWLA, licencje hodowlane, dokumenty do pobrania: http://www.owczarek-niemiecki.com/?menu=hodowle&dzial=pliki


Noclegi:
Hotel Mazovia

© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft