AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
Komunikat Zarzdu Klubu
2019-09-15

Komunikat dotyczy oceny usposobienia (Wesenbeurteilung),

Szanowni Pastwo
Przepisy SV nakazuj, e psy urodzone od 01.07.2019 musz posiada ocen usposobienia (Wesenbeurteilung), aby mogy by uyte w hodowli. Ponadto dopuszczanie do licencji hodowlanych oraz wystaw bdzie warunkowane posiadanie wyej wymienionej oceny.
SV postanowio wprowadzi okres przejciowy, o ile pies nie bdzie wykorzystywany do hodowli w Niemczech, lecz bdzie bra udzia wycznie w wystawach. Wszystkie psy urodzone przed 01.07.2019 mog bez ogranicze bra udzia w wystawach SV w Niemczech.

Aby otrzyma licencj hodowlan (Krung) w Niemczech, istnieje obowizek posiadania oceny usposobienie dla wszystkich psw, ktre urodziy si po 30.06.2017.

W niemieckiej licencji hodowlanej przeprowadzanej poza granicami Niemiec wprowadzono okres przejciowy uchwalony decyzj zarzdu SV, take w tym przypadku w licencji mog bra udzia psy, ktre urodziy si przed 01.07.2020. Od psw urodzonych po 30.06.2020 SV bdzie wymaga oceny usposobienia psa take podczas przyznawania licencji hodowlanych (Krung).
Z tego powodu informujemy, e oprcz wszystkich wymaganych zawiadcze, dla psw urodzonych od 01.07.2020, take wymagane jest powiadczenie uzyskanej oceny usposobienia.
Z zwizku z tym Zarzd Klubu ON ZKwP podj ju dziaania, aby egzamin usposobienia (Wesenbeurteilung), odbywa si te na terenie naszego kraju. Ocena z takiego egzaminu przeprowadzonego przez Klub bdzie rwnowana z ocen uzyskan na terenie Niemiec.

Zarzd Klubu Owczarka Niemieckiego .
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft