AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
Walne (Sprawozdawcze) Zgromadzenie Czonkw Klubu Owczarka Niemieckiego ZKwP.
2020-03-03

ZAPROSZENIE
Zarzd Klubu zaprasza wszystkich czonkw na Walne (Sprawozdawcze) Zgromadzenie Czonkw Klubu Owczarka Niemieckiego, ktre odbdzie si w niedziele, 22 marca 2020r. o godzinie 10:00, w siedzibie Klubu w Warszawie przy ulicy Lubelskiej 5/7.

Porzdek Obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Czonkw Klubu ON
 2. Wybr Przewodniczcego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta
 3. Stwierdzenie wanoci i prawomocnoci Walnego Zgromadzenia.
 4. Powoanie Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
 5. Przyjcie porzdku obrad
 6. Przyjcie protokou z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 7. Sprawozdania:
  • Zarzdu Klubu
  • Wiceprzewodniczcego ds. Hodowli
  • Skarbnika ( finansowe)
  • Klubowej Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Gosowanie nad przyjciem sprawozda oraz gosowanie nad absolutorium dla Zarzdu Klubu ON
 10. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2020r.
 11. Wolne wnioski
 12. Rozpatrzenie i uchwalenie zgoszonych wnioskw
 13. Zamknicie obrad
Prosimy koleanki i kolegw o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, aby wstpne formalnoci nie opniy rozpoczcia zebrania. Mandat uprawniajcy do gosowania otrzymaj osoby, ktre maj opacone wszystkie skadki i przynajmniej roczn przynaleno do Klubu.
Protok z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Czonkw Klubu Owczarka Niemieckiego ZKwP bdzie do wgldu w siedzibie klubu ON w Warszawie przy ulicy Lubelskiej 5/7 od dnia 05.03.2020 r.

Zarzd Klubu Owczarka Niemieckiego informuje, i skadka czonkowska za rok 2019 wynosia 50 z.
Jednoczenie przypominamy o opaceniu biecej skadki czonkowskiej za rok 2020. (wysoko skadki 50,00 z.)
Wpaty prosz kierowa na konto Klubu:
BANK MILLENIUM, nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 8690 1362

Tytu przelewu : Skadka czonkowska za rok ....

Zarzd Klubu
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft