AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
Egzaminy, testy psychiczne, przegld Owczarkw Niemieckich, spotkanie szkoleniowe - 09,10.06. 2018r.
2018-05-30

Klub Owczarka Niemieckiego KON ZKwP i oddziaowa Komisja Szkolenia Psw O/Koszalin zaprasza na nastpujce imprezy:

Fotorelacja ze spotkania

1. Egzaminy PT-1
2. Egzaminy BH
3. Egzaminy IPO
4. Testy psychiczne
5. Przegld hodowlany Owczarkw Niemieckich

Spotkanie z pozorantem, szkolenie posuszestwa i obrony, praca z modymi psami.
Wykad z tropienia sportowego i wiczenia praktyczne.
Pozorant:
Micha Majcher.
Koszt uczestnictwa dla czonka Klubu ON -30 z od psa za dzie


Imprezy odbd si w dniach 09,10.06. 2018
Sdzia – Krzysztof Dobrzaski


Miejsce imprez: Orodek Edukacji Ekologicznej – Strzelnica myliwska Manowo 12, k/Koszalina.
Zgoszenia prosimy kierowa na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem PT-1, BH, IPO…, Testy, Przegld ON.
Opata startowa za jednego psa wynosi:
PT -120z, BH -150z, IPO – 150, Testy -150z, Przeglad ON – 150z

Zgoszenia i opaty bd przyjmowane do 03.06.2018,
Uwaga: zgoszenia przyjmujemy wycznie z dokonan opat.
Wpaty prosimy wysya na konto Oddziau Koszalin:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin
95 1240 3653 1111 0000 4188 3468

formularz zgoszeniowy dostpny na stronie internetowej:
http://zkwp-koszalin.pl/oddzial/szkolenie/

Do wejcia na teren egzaminw, wymagana bdzie nastpujca dokumentacja:
Ksieczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wcieklinie, ksieczka startowa (wydaj macierzyste oddziay), orygina lub ksero rodowodu (dla biorcych udzia w testach orygina rodowodu), dowd wpaty za egzaminy, dowd opacenia skadki czonkowskiej za br.
Dokumenty naley zoy w Sekretariacie imprezy przed ich rozpoczciem.
Zgaszajcy owiadcza, e zapozna si z regulaminami i zobowizuje si do ich przestrzegania. Przesanie podpisanego zgoszenia zobowizuje do uiszczenia opaty za udzia w egzaminie/testach/zawodach, bez wzgldu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.

Uwaga: Istnieje moliwo zarezerwowania noclegu na terenie Orodka, tel. 664 988 426
Dodatkowe informacje
Przew. OKSP Wojciech Oleszczuk tel. 602444517
Wiceprzew. OKSP Pawe Rutkowski tel. 501051901
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft