AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
Komunikat Zarzdu Klubu ON
2017-01-17

Komunikat dotyczcy organizacji i przeprowadzania na terenie RP w strukturach ZKwP niemieckiej i polskiej licencji hodowlanej dla rasy owczarek niemiecki oraz krajowych wystaw owczarkw niemieckich
Na podstawie uchway podjtej przez Zarzd Gwny Zwizku Kynologicznego w Polsce na posiedzeniu w dniu 31.07.2013 roku i Regulaminu Licencji Hodowlanej dla psw ( KRUNG) rasy owczarek niemiecki zatwierdzonego uchwa Zarzdu Gwnego Zwizku Kynologicznego w Polsce w dniu 25.11.2015 r.
 • Osobami uprawnionymi do przeprowadzania licencji ON s wycznie sdziowie licencjatorzy, sdziowie SV i WUSV.
 • Licencj organizuje Klub Owczarka Niemieckiego lub sekcja ON Oddziau ZKwP, za zgod Zarzdu KON. Zgoszenia licencji przyjmuje Zarzd Klubu Owczarka Niemieckiego na adres mailowy: biuro@owczarek-niemiecki.com.
 • Oddziay, ktre organizuj polskie licencje hodowlane owczarkw niemieckich oraz niemieckie licencje hodowlane owczarkw niemieckich tzw. krung maj obowizek powiadomi minimum 30 dni przed ich terminem Klub Owczarka Niemieckiego o terminie, miejscu oraz obsadzie sdziowskiej.
 • W terminie do 15 dni od przeprowadzenia licencji organizator ma obowizek przekazania do KON protokou licencji zawierajcego poza danymi czasu, miejsca, sdziego i pozoranta, bezwzgldnie dokadn ewidencj przystpujcych do licencji psw/suk zawierajcych minimum nazw, numer rodowodu, numer tatuau/chip, rodzicw oraz waciciela (moe to by skan peny rodowodu) z podaniem wynikw. Niespenienie powyszego wymogu bdzie skutkowa uniewanieniem przeprowadzonej licencji.
 • Dokumentacj psw i suk zwizan z licencj hodowlan prowadzi Klub ON ZKwP. Dane te s publikowane na stronie internetowej Klubu ON.
 • Klub przekazuje protok przeprowadzonej licencji hodowlanej do GKH ZKwP.
 • Po spenieniu wymogw formalnych przez organizatora i zaliczeniu licencji KON wyda (odpatnie) wacicielowi licencjonowanego zwierzcia dokument - LICENCJA dodatek do rodowodu w hodowli licencjonowanej
 • Przyznana licencja hodowlana jest tosama z nabyciem przez psa uprawnie hodowlanych oraz:
  • oznacza zgod na trzy mioty w cigu 2 lat dla suk,
  • jest warunkiem wpisania reproduktora na centraln list reproduktorw
  • szczenita urodzone po licencjonowanych rodzicach otrzymuj odpowiedni wpis do rodowodu - skrt „LC” wpisywany po nr PKR szczenicia.
 • Kierownicy sekcji przeprowadzajcy przegldy miotw proszeni s o wpisywanie oznaczenia LC w dokumentacji szczenit.
 • Oddziay, ktre organizuj krajowe wystawy owczarkw niemieckich maj obowizek przekaza sprawozdanie (katalog, wyniki) z wystawy do Klubu Owczarka Niemieckiego - Komisji ZG i Klubu Owczarka Niemieckiego (KON) w terminie 30 dni od jej zakoczenia.
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft