AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
Komunikat Zarzdu Klubu
2016-11-04

Zarzd Klubu Owczarka Niemieckiego pragnie poinformowa, i skadka czonkowska za rok 2017 wynosi 50 z.
Jednoczenie przypominamy o opaceniu biecej skadki czonkowskiej za rok 2016. (wysoko skadki 50,00 z.)

Nieopacenie skadki czonkowskiej w terminie do 31 grudnia stanowi podstaw do skrelenia z listy czonkw Klubu.
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft