AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
Komunikat Zarzdu Klubu
2015-11-28

Przypominamy o opaceniu skadki czonkowskiej za rok 2015. Nieopacenie skadki czonkowskiej w terminie do 31 grudnia stanowi podstaw do skrelenia z listy czonkw Klubu.
Informacje o skadkach pod numerem telefonu: 531-454-754

skadka czonkowska za 2015 r.- 50 z.
BANK MILLENIUM,
nr konta: 21 1160 2202 0000 0000 5515 7245
Tytu przelewu: Skadka za rok 2015 imi nazwisko

skadka czonkowska za 2016 r. - 50 z.
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft