AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
Przypomnienie komunikatu Gwnej Komisji Hodowlanej ZKwP
2016-07-05

Dotyczy: niemieckich licencji hodowlanychSV (Klubu Owczarka Niemieckiego w Niemczech), polskich licencji owczarkw niemieckich oraz krajowych wystaw owczarkw niemieckich.
Przypominam, e Zarzd Gwny na posiedzeniu 31.07.2013 roku podj nastpujce decyzje (jednoczenie prosz o przestrzeganie podanych terminw):
  • Oddziay , ktre organizuj polskie licencje hodowlane owczarkw niemieckich oraz niemieckie licencje hodowlane owczarkw niemieckich tzw. Koerung maj obowizek powiadomi minimum 30 dni przed ich terminemKlub Owczarka Niemieckiego - Komisj ZG i Klubu Owczarka Niemieckiego (KON) o terminie, miejscu oraz obsadzie sdziowskiej.
  • W terminie 15 dni od zakoczenia licencji Oddziay przekazujdokadn ewidencj psw przystpujcych do licencji oraz wyniki licencji doKlubu Owczarka Niemieckiego - Komisji ZG i Klubu Owczarka Niemieckiego (KON).
  • Oddziay, ktre organizujkrajowe wystawy owczarkw niemieckichmaj obowizek przekaza sprawozdanie (wyniki) z wystawy do Klubu Owczarka Niemieckiego - Komisji ZG i Klubu Owczarka Niemieckiego (KON) w terminie 30 dni od jej zakoczenia.

Dotyczy: wypisywania metryk dla owczarkw niemieckich

Prosz okrela dugo wosa zarwno u rodzicw jak i szczenit:
Ojciec: owczarek niemiecki krtkowosy
Matka: owczarek niemiecki krtkowosy
Szczenita: owczarek niemiecki krtkowosy, owczarek niemiecki dugowosy, itd

Ojciec: owczarek niemiecki dugowosy
Matka: owczarek niemiecki dugowosy
Szczenita: owczarek niemiecki dugowosy, itd

Anna Rogowska
Przewodniczca GKH

© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft