HISTORIA RASY
ANATOMIA RASY
WZORZEC RASY
METRYKA
RODOWÓD
FAZY ROZWOJU
ABC OWCZARKA
OBLICZA OWCZARKA
ŻYWIENIE
PORADY
ZDROWIE
GALERIA
PRASA - HISTORIA
Poród fizjologiczny i ciężki poród
1. Termin porodu
Zazwyczaj hodowcy uznają pierwszy dzień ciąży za dzień, w którym miało miejsce pierwsze krycie lub termin uśredniony w przypadku wielu kryć. Niestety nie jest to informacja wystarczająca, gdyż, jak podają badania, długość ciąży wynosi wówczas od 54 do 72 dni., np. przy kryciu wczesnym ciąża trwała co najmniej 68 dni, przy kryciu późnym maksymalnie 61 dni. Przy takiej rozbieżności terminów porodu trudno orzec, czy poród jest przedwczesny, w terminie czy też opóźniony. Nie mówiąc już o sytuacji gdy chcemy rozwiązać poród metodą cesarskiego cięcia, a nie jesteśmy pewni czy płody już są dojrzałe. Takie wahania biorą się głównie z faktu, że krycie w dniach 9 – 13 (jak stosuje to nadal wielu hodowców) może przypadać w okresie stosunkowo bliskim lub bardzo odległym od momentu owulacji. Dodatkowo plemniki psa przeżywają blisko tydzień w drogach rodnych suki, a wiec do zapłodnienia może dojść w niespodziewanym dla hodowcy terminie. Również długość okresu w którym suka akceptuje samca jest zróżnicowany i może trwać u jednych suk kilka dni, a u innych kilkanaście. Bez dokładnych badań trudno orzec kiedy ma miejsce owulacja i kiedy termin krycia/inseminacji jest najbardziej optymalny.
( więcej ... )
Herpeswiroza u psów
W ostatnich latach coraz częściej obserwujemy przypadki zakażenia herpeswirusem psów typu I. Niewątpliwie jest to związane nie tylko z lepszymi metodami diagnostycznymi oraz zwiększoną świadomością hodowców i lekarzy weterynarii, lecz również łatwością w rozprzestrzenianiu się zakażenia dzięki stosunkowo swobodnemu transportowi zwierząt. Aby łatwiej zrozumieć problem zakażenia tym wirusem, powinniśmy go lepiej poznać. Rozgryzanie problemu zaczniemy od psów dorosłych.
( więcej ... )
Ciąża fizjologia i patologia
Przebieg ciąży
W jajowodzie dochodzi do zapłodnienia komórki jajowej i powstania tzw. zygoty, pierwszego stadium zarodkowego, która następnie przemieszcza się w kierunku macicy. W środkowym odcinku jajowodu dochodzi do pierwszych podziałów zarodka. Po około 6 do 10 dni po owulacji zarodek osiąga róg macicy. Przez kolejny tydzień zarodek ma możliwość swobodnego „pływania” wpierw w obrębie jednego rogu, a następnie i przeciwległego. Dzięki takiemu „pływaniu” zarodki rozmieszczają się w miarę równomiernie w obu rogach macicy. Widoczne podczas cesarskiego cięcia „puste” miejsca w rogach macicy zazwyczaj świadczą o wcześniejszym obumarciu i resorpcji zarodków np. na wskutek zadziałania mechanizmów samoregulacji, miejscowych zmian zwyrodnieniowych macicy, błędów żywieniowych, infekcji miejscowych czy chorób ogólnoustrojowych. Przyjmuje się, że blisko 11% zarodków i płodów obumiera w trakcie ciąży, przeważnie nie dając żadnych objawów. Około 17 – 22 dnia po owulacji dochodzi do zagnieżdżania zarodków, czyli tzw. implantacji. Formuje się łożysko, w którym uczestniczą zarówno komórki zarodka jak i macicy (część płodowa i matczyna łożyska).
( więcej ... )
Diagnostyka ciąży
Jak wspomniałam wcześniej (tekst: cykl rujowy) profil hormonalny u suk ciężarnych i nieciężarnych w okresie fazy porujowej jest podobny. Tak więc oznaczanie poziomu progesteronu w celu potwierdzenia ciąży jest błędem, niezależnie od obecności ciąży stężenie progesteronu w krwi obwodowej jest wysoki. Nie warto też wydawać pieniądze na testy ciążowe dla kobiet. Owszem niekiedy hodowcy mówią, ze test dał wynik pozytywny i faktycznie suka była w ciąży, ale to prawdziwy przypadek.
( więcej ... )
Regulacja neurohormonalna cyklu rujowego u suk
Myślę, że zanim zaczniemy się zastanawiać nad zastosowaniem hormonów w rozrodzie psów, należałoby trochę zapoznać się z hormonami z imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz zawodu. I przy okazji uzmysłowić sobie, jak to wszystko jest zdrowo pokręcone, a jednocześnie sprytnie wymyślone przez siłę wyższą, jakkolwiek byśmy ją nie nazwali.
( więcej ... )
Wyznaczanie optymalnego czasu krycia (inseminacji)
Warto wiedzieć, że około 40 % tzw. pustych kryć wynika z nieumiejętnego ustalenia optymalnego terminu krycia (inseminacji). Zasadnicza trudność w ustaleniu tego terminu związana jest z ograniczoną dostępnością diagnostyczna narządu płciowego suki oraz specyfiką cyklu jajnikowego, co wiąże się z koniecznością wykonywania skomplikowanych badań laboratoryjnych!
( więcej ... )
Fizjologia cyklu rujowego suk
Osiągnięcie dojrzałości płciowej zależne jest od rasy oraz/lub cech osobniczych danej samicy. Dojrzałość płciowa samicy oznacza zdolność do produkcji komórek jajowych i możliwość „zajścia” w ciążę, mówiąc prościej dla suk oznacza to pierwszą cieczkę. U ras małych pierwsza cieczka powinna pojawić się w wieku do 24 miesięcy, a u ras olbrzymich do 30 miesiąca życia. Jednakże nawet w obrębie rasy czas osiągnięcia dojrzałości płciowej może być inny, np. chart afgański osiąga dojrzałość płciową w wieku od 7 do 30 miesięcy; bokser od 8 do 24; schipperke, whipped od 12 do 24; shetland od 7 do 17, co również jest uzależnione np. od masy ciała. Jednakże zwierzę dojrzałe płciowo nie jest jeszcze dojrzałe somatycznie, czyli nie jest w pełni rozwinięte pod względem anatomicznym i fizjologicznym, a więc nie jest gotowe do wykorzystania w rozrodzie. Stąd też tak ważne jest, aby nie dopuszczać do rozrodu suk w pierwszej cieczce, lecz najwcześniej w drugiej.
( więcej ... )
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft