AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2022r.

POCZTA
Test charakteru (Wesensbeurteilung)
2022-06-01

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia dot. testu charakteru (Wesensbeurteilung), które otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym z SV na zadane przez nas pytania.

1. Psy bez zaliczonego Wesensbeurteilung mogą brać udział w Körungu za granicą, ale będzie to tzw. „Körung Narodowy“. Do uznania przez SV Körungu przeprowadzonego za granicą dla psów urodzonych po 30 czerwca 2020 r. konieczny jest pozytywnie zaliczony test charakteru (Wesensbeurteilung). Jeżeli test charakteru nie zostanie zaliczony, Körung zostanie uznany w Niemczech jako nieważny i nie zostanie opublikowany w bazie danych SV (SV-DOxS). Test charakteru (Wesensbeurteilung) musi być zaliczony przed Körungiem!!!, nie ma możliwości zaliczenia go później!

2. Potomstwo takich psów (bez pozytywnie zaliczonego Wesensbeurteilung), wg wytycznych SV, nie może zostać uznane zatem jako potomstwo pochodzące z tzw. „Körzucht“ czyli hodowli licencjonowanej.

3. Zgodnie z warunkami dopuszczenia do „Światówki” test charakteru (Wesensbeurteilung) dla psów urodzonych 01.07.2020 r. lub później, wymagany jest tylko do zgłoszenia do klasy użytkowej, w klasie młodzieży i juniorów nie ma takiego wymogu.

4. Zgodnie z regulaminem wystaw SV z roku 2021 psy urodzone po 30 czerwca 2020 r., zgłaszane na wystawach SV do klasy użytkowej, muszą posiadać pozytywnie zaliczony test charakteru (Wesensbeurteilung) organizowany przez SV lub inny równorzędny test charakteru.

Niektóre inne kraje przyjęły już ten sam system wymogów do Körungu, co SV, a więc najprawdopodobniej również wymogi hodowlane i wystawowe, więc naprawdę warto zastanowić się nad zaliczeniem Wesensbeurteilung przed Körungiem!

Dla psów w Niemczech test charakteru był wymagany już dla psów urodzonych 01.07.2017 r. lub później. Dla Körungu przeprowadzanego za granicą SV wprowadziło okres przejściowy. Psy urodzone przed 01. 07. 2020 r. mogą brać udział w teście charakteru, ale nie muszą, jednakże dla psów urodzonych 01.07.2020 r. lub później jest to już warunek konieczny do uznania Körungu przeprowadzonego za granicą przez SV.

© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft