AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2022r.

POCZTA
Polska i niemiecka licencja hodowlana (Körung), próba rowerowa AD, trening z pozorantami, seminarium 11-12 września 2020r.
2020-08-26

Klub Owczarka Niemieckiego (KON) ZKwP organizuje weekend sportowy. W programie trening z pozorantami, seminarium – budowa i ocena ON, statystyka i dynamika, próba rowerowa AD, licencja hodowlana SV (Körung), ocena eksterieru do niemieckiej licencji hodowlanej i polska licencja hodowlana.
Zaproszeni sędziowie Norbert Scharschmidt (D-SV i Krzysztof Dobrzański (PL)

Miejsce imprezy: Plac szkoleniowy – 05-180 Pomiechowo, ul Rolnicza obok nr. 2.

Imprezy odbędą się w dniach 11-12.09. 2020r

Odpowiedzialni za całość:
z ramienia Klubu ON – Krzysztof Dobrzański. Mirosław Tchorz.
Uwaga:
Wszystkie czynności związane z licencjami będą uwzględniały obecnie obowiązujące przepisy odnośnie sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

W programie:
trening z pozorantami, seminarium, ocena eksterieru sędziego SV równoważna z oceną wystawową wymaganą do licencji hodowlanej SV (Körung), licencja hodowlana SV (Körung), polska licencja hodowlana, próba wytrzymałości AD,

Pozoranci:
Krzysztof Dobrzański
Andrzej Kęsicki

PROGRAM
Piątek 11 września2020r
14:00 - 17:00 trening z pozorantami (płatny)
18:00 Seminarium - budowa i ocena ON, statystyka i dynamika – Hotel Mazovia ul. Paderewskiego 1c 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 12 września 2020r

8:30 - 13:00 próba rowerowa AD (rowery we własnym zakresie)

9:30 - 12:00 ocena eksterieru do niemieckiej licencji hodowlanej - Norbert Scharschmidt (D-SV), (od 12 miesięcy)

13:00 – polska licencja hodowlana – Krzysztof Dobrzański (PL)

14:00 niemiecka licencja hodowlana (Körung), - Norbert Scharschmidt (D-SV)

Uwaga:
Organizator zastrzega sobie zmianę godzinową programu.

OPŁATY:
Seminarium - 50,00 zł.
Ocena eksterieru do niemieckiej licencji hodowlanej SV - 80,00zł
Niemiecka licencja hodowlana SV (Körung) - 250,00zł
Polska licencja hodowlana ( z certyfikatem) - 200,00zł


Zgłoszenie na niemiecką licencje hodowlaną (Körung) przyjmowane będą do wtorku 1 września 2020 roku do godziny 22:00, na adres: biuro@owczarek-niemiecki.com Po tym terminie zgłoszenia nie zostaną przyjęte.

Zgłoszenia na seminarium, polską licencję hodowlaną, ocenę eksterieru sędziego SV do niemieckej licencji hodowlanej (Körung) i próbę AD, przyjmowane będą do środy 9 września 2020 roku do godziny 22:00, na adres: biuro@owczarek-niemiecki.com

WSZYSTKIE OPŁATY BĘDĄ PRZYJMOWANE NA MIEJSCU.

Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja:
Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały), oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w licencjach oryginał rodowodu), dowód opłacenia składki członkowskiej za br.
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie imprezy przed ich rozpoczęciem.
Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w licencjach, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.

W imieniu organizatora zapraszamy.

W sprawach licencji hodowlanych, próby AD wszystkie pytana prosimy kierować na: biuro@owczarek-niemiecki.com
-


UWAGA
Osoby zgłaszające psa/sukę na niemiecką licencje hodowlaną (Körung) powinni posiadać ze sobą wszystkie dokumenty potrzebne do przystąpienia psa/suki do licencji w oryginale i obowiązkowo wypełniony formularz zgłoszenia, który można pobrać ze strony www Klubu ON w zakładce HODOWLA, licencje hodowlane, dokumenty do pobrania: http://www.owczarek-niemiecki.com/?menu=hodowle&dzial=pliki


Noclegi:
Hotel Mazovia

© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft