AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
Polska i niemiecka licencja hodowlana (Krung), egzaminy, testy psychiczne, przegld Owczarkw Niemieckich, spotkanie szkoleniowe - 27-28 czerwca, 2020r.
2020-06-11

Klub Owczarka Niemieckiego (KON) ZKwP wsplnie z Oddziaem ZKwP w Koszalinie organizuje weekend sportowy. W programie trening z pozorantami, egzaminy BH, IGP, prba rowerowa AD, przegldy hodowlane dla owczarkw niemieckich, licencja hodowlana SV (Krung), ocena eksterieru do niemieckiej licencji hodowlanej i polska licencja hodowlana.
Zaproszeni sdziowie Peter Knaul (SV) i Krzysztof Dobrzaski.

Miejsce imprez: Orodek Edukacji Ekologicznej – Strzelnica myliwska Manowo 12, k/Koszalina.

Imprezy odbd si w dniach 27-28.06. 2020r

Odpowiedzialni za cao:
z ramienia Klubu ON - Jarosaw Mielnikiewicz.
z ramienia Oddziau ZKwP Koszalin - Wojciech Oleszczuk

Uwaga:
Wszystkie czynnoci zwizane z egzaminami i licencjami bd uwzgldniay obecnie obowizujce przepisy odnonie sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

W programie:
ocena eksterieru sdziego SV rwnowana z ocen wystawow wymagan do licencji hodowlanej SV (Krung), licencja hodowlana SV (Krung), przegld hodowlany psw z ocen hodowlan rwnowan z ocen wystawow, polska licencja hodowlana, prba wytrzymaoci AD, egzaminy BH, IGP, przegldy hodowlane dla owczarkw niemieckich wedug regulaminu ZKwP.

Przez dwa dni na osobnym placu prowadzone bd treningi z pozorantami:

Jacek Maj (Polska) – licencjonowany pozorant FCI, regularnie pozoruje na wystawach klubowych KON
Roland Bjrkquist (Szwecja) - licencjonowany pozorant FCI, uczestnik mistrzostw wiata FCI, regularnie pozoruje na wystawach klubowych SSM

PROGRAM
Sobota 27 czerwca 2020r
9:00 rejestracja psw
9:15 - 17:00 trening z pozorantami (patny)
9:30 IGP – lady
10:00 ocena eksterieru do niemieckiej licencji hodowlanej - Peter Knaul (od 12 miesicy)
12:00 BH i IGP posuszestwo (egzaminy)
14:00 prba rowerowa AD
16:00 Krung SV (wedug obecnego Regulaminu SV)
17:00 IGP – obrona

Niedziela 28 czerwca 2020r

9:30 - 14:00 trening z pozorantami (patny)
10:00 Przegld hodowlany (Krzysztof Dobrzaski) psw z ocen hodowlan rwnowan z ocen wystawow. Ocena w klasach modziey od 15 miesicy, juniorw, otwartej i uytkowej.
14:00 testy psychiczne
15:00 przegld hodowlany i polska lcencja z wydaniem dokumentw

OPATY:
Za kady przegld hodowlany i prb AD - 120,00z
Ocena eksterieru do niemieckiej licencji hodowlanej SV - 80,00z
Niemiecka licencja hodowlana SV (Krung) - 250,00z
Polska licencja hodowlana ( z certyfikatem) - 250,00z
Za przegld hodowlany wprowadzony na czas obowizywania ogranicze zwizanych z epidemi COVID-19 - 580,00zFORMULARZ ZGOSZENIOWY DO OCENY HODOWLANEJ PROWADZONEJ PRZEZ SDZIEGO KON - KRZYSZTOF DOBRZASKI

FORMULARZ ZGOSZENIOWY DO OCENY EKSTERIERU DO NIEMIECKIEJ LICENCJI HODOWLANEJ PRZEZ SDZIEGO SV - PETER KNAUL

Zgoszenie na Krung SV, przegldy hodowlane i polsk licencj przyjmowane bd do czwartku 18.06.2020 do godziny 22:00. Po tym terminie zgoszenia nie zostan przyjte. Zastrzegamy ograniczenie iloci uczestnikw. Decydowa bdzie pierwszestwo zgosze.

Zgoszenia na licencj i prb AD prosimy kierowa do: biuro@owczarek-niemiecki.com

Zgoszenia na BH, IGP, Testy, Przegld ON prosimy kierowa na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem BH, IGP, Testy, Przegld ON.

WSZYSTKIE OPATY BD PRZYJMOWANE NA MIEJSCU.

Do wejcia na teren egzaminw, wymagana bdzie nastpujca dokumentacja:
Ksieczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wcieklinie, ksieczka startowa (wydaj macierzyste oddziay), orygina lub ksero rodowodu (dla biorcych udzia w testach orygina rodowodu), , dowd opacenia skadki czonkowskiej za br.
Dokumenty naley zoy w Sekretariacie imprezy przed ich rozpoczciem.
Zgaszajcy owiadcza, e zapozna si z regulaminami i zobowizuje si do ich przestrzegania. Przesanie zgoszenia zobowizuje do uiszczenia opaty za udzia w egzaminie/testach/licencjach, bez wzgldu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.

W imieniu organizatorw zapraszamy.

Kontakt w sprawie egzaminw BH i IGP przegldw hodowlanych:
-Wojciech Oleszczuk z O/Koszalin 602 444 517,
W sprawach licencji hodowlanych, prby AD:
-Jarosaw Mielnikiewicz 603 630 849,
-Dariusz Makarewicz 728 317 526, kuba.makarewicz@arkonapark.pl


UWAGA
Osoby zgaszajce psa/suk na niemieck licencje hodowlan (Krung) powinni posiada ze sob wszystkie dokumenty potrzebne do przystpienia psa/suki do licencji w oryginale i obowizkowo wypeniony formularz zgoszenia, ktry mona pobra ze strony www Klubu ON w zakadce HODOWLA, licencje hodowlane, dokumenty do pobrania: http://www.owczarek-niemiecki.com/?menu=hodowle&dzial=pliki


© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft