AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2022r.

POCZTA
Polska i niemiecka licencja hodowlana (Körung), egzaminy, testy psychiczne, przegląd Owczarków Niemieckich, spotkanie szkoleniowe - 27-28 czerwca, 2020r.
2020-06-11

Klub Owczarka Niemieckiego (KON) ZKwP wspólnie z Oddziałem ZKwP w Koszalinie organizuje weekend sportowy. W programie trening z pozorantami, egzaminy BH, IGP, próba rowerowa AD, przeglądy hodowlane dla owczarków niemieckich, licencja hodowlana SV (Körung), ocena eksterieru do niemieckiej licencji hodowlanej i polska licencja hodowlana.
Zaproszeni sędziowie Peter Knaul (SV) i Krzysztof Dobrzański.

Miejsce imprez: Ośrodek Edukacji Ekologicznej – Strzelnica myśliwska Manowo 12, k/Koszalina.

Imprezy odbędą się w dniach 27-28.06. 2020r

Odpowiedzialni za całość:
z ramienia Klubu ON - Jarosław Mielnikiewicz.
z ramienia Oddziału ZKwP Koszalin - Wojciech Oleszczuk

Uwaga:
Wszystkie czynności związane z egzaminami i licencjami będą uwzględniały obecnie obowiązujące przepisy odnośnie sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

W programie:
ocena eksterieru sędziego SV równoważna z oceną wystawową wymaganą do licencji hodowlanej SV (Körung), licencja hodowlana SV (Körung), przegląd hodowlany psów z oceną hodowlaną równoważną z oceną wystawową, polska licencja hodowlana, próba wytrzymałości AD, egzaminy BH, IGP, przeglądy hodowlane dla owczarków niemieckich według regulaminu ZKwP.

Przez dwa dni na osobnym placu prowadzone będą treningi z pozorantami:

Jacek Maj (Polska) – licencjonowany pozorant FCI, regularnie pozoruje na wystawach klubowych KON
Roland Björkquist (Szwecja) - licencjonowany pozorant FCI, uczestnik mistrzostw świata FCI, regularnie pozoruje na wystawach klubowych SSM

PROGRAM
Sobota 27 czerwca 2020r
9:00 rejestracja psów
9:15 - 17:00 trening z pozorantami (płatny)
9:30 IGP – ślady
10:00 ocena eksterieru do niemieckiej licencji hodowlanej - Peter Knaul (od 12 miesięcy)
12:00 BH i IGP posłuszeństwo (egzaminy)
14:00 próba rowerowa AD
16:00 Körung SV (według obecnego Regulaminu SV)
17:00 IGP – obrona

Niedziela 28 czerwca 2020r

9:30 - 14:00 trening z pozorantami (płatny)
10:00 Przegląd hodowlany (Krzysztof Dobrzański) psów z oceną hodowlaną równoważną z oceną wystawową. Ocena w klasach młodzieży od 15 miesięcy, juniorów, otwartej i użytkowej.
14:00 testy psychiczne
15:00 przegląd hodowlany i polska lcencja z wydaniem dokumentów

OPŁATY:
Za każdy przegląd hodowlany i próbę AD - 120,00zł
Ocena eksterieru do niemieckiej licencji hodowlanej SV - 80,00zł
Niemiecka licencja hodowlana SV (Körung) - 250,00zł
Polska licencja hodowlana ( z certyfikatem) - 250,00zł
Za przegląd hodowlany wprowadzony na czas obowiązywania ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 - 580,00złFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO OCENY HODOWLANEJ PROWADZONEJ PRZEZ SĘDZIEGO KON - KRZYSZTOF DOBRZAŃSKI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO OCENY EKSTERIERU DO NIEMIECKIEJ LICENCJI HODOWLANEJ PRZEZ SĘDZIEGO SV - PETER KNAUL

Zgłoszenie na Körung SV, przeglądy hodowlane i polską licencję przyjmowane będą do czwartku 18.06.2020 do godziny 22:00. Po tym terminie zgłoszenia nie zostaną przyjęte. Zastrzegamy ograniczenie ilości uczestników. Decydować będzie pierwszeństwo zgłoszeń.

Zgłoszenia na licencję i próbę AD prosimy kierować do: biuro@owczarek-niemiecki.com

Zgłoszenia na BH, IGP, Testy, Przegląd ON prosimy kierować na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem BH, IGP, Testy, Przegląd ON.

WSZYSTKIE OPŁATY BĘDĄ PRZYJMOWANE NA MIEJSCU.

Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja:
Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały), oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w testach oryginał rodowodu), , dowód opłacenia składki członkowskiej za br.
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie imprezy przed ich rozpoczęciem.
Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w egzaminie/testach/licencjach, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.

W imieniu organizatorów zapraszamy.

Kontakt w sprawie egzaminów BH i IGP przeglądów hodowlanych:
-Wojciech Oleszczuk z O/Koszalin 602 444 517,
W sprawach licencji hodowlanych, próby AD:
-Jarosław Mielnikiewicz 603 630 849,
-Dariusz Makarewicz 728 317 526, kuba.makarewicz@arkonapark.pl


UWAGA
Osoby zgłaszające psa/sukę na niemiecką licencje hodowlaną (Körung) powinni posiadać ze sobą wszystkie dokumenty potrzebne do przystąpienia psa/suki do licencji w oryginale i obowiązkowo wypełniony formularz zgłoszenia, który można pobrać ze strony www Klubu ON w zakładce HODOWLA, licencje hodowlane, dokumenty do pobrania: http://www.owczarek-niemiecki.com/?menu=hodowle&dzial=pliki


© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft