AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2022r.

POCZTA
Komunikat Zarządu Klubu
2019-09-15

Komunikat dotyczy oceny usposobienia (Wesenbeurteilung),

Szanowni Państwo
Przepisy SV nakazują, że psy urodzone od 01.07.2019 muszą posiadać ocenę usposobienia (Wesenbeurteilung), aby mogły być użyte w hodowli. Ponadto dopuszczanie do licencji hodowlanych oraz wystaw będzie warunkowane posiadanie wyżej wymienionej oceny.
SV postanowiło wprowadzić okres przejściowy, o ile pies nie będzie wykorzystywany do hodowli w Niemczech, lecz będzie brał udział wyłącznie w wystawach. Wszystkie psy urodzone przed 01.07.2019 mogą bez ograniczeń brać udział w wystawach SV w Niemczech.

Aby otrzymać licencję hodowlaną (Körung) w Niemczech, istnieje obowiązek posiadania oceny usposobienie dla wszystkich psów, które urodziły się po 30.06.2017.

W niemieckiej licencji hodowlanej przeprowadzanej poza granicami Niemiec wprowadzono okres przejściowy uchwalony decyzją zarządu SV, także w tym przypadku w licencji mogą brać udział psy, które urodziły się przed 01.07.2020. Od psów urodzonych po 30.06.2020 SV będzie wymagać oceny usposobienia psa także podczas przyznawania licencji hodowlanych (Körung).
Z tego powodu informujemy, że oprócz wszystkich wymaganych zaświadczeń, dla psów urodzonych od 01.07.2020, także wymagane jest poświadczenie uzyskanej oceny usposobienia.
Z związku z tym Zarząd Klubu ON ZKwP podjął już działania, aby egzamin usposobienia (Wesenbeurteilung), odbywał się też na terenie naszego kraju. Ocena z takiego egzaminu przeprowadzonego przez Klub będzie równoważna z oceną uzyskaną na terenie Niemiec.

Zarząd Klubu Owczarka Niemieckiego .
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft