AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2022r.

POCZTA
Niemiecka i polska licencja hodowlana (körung) oraz próba wytrzymałości owczarków niemieckich AD, organizowana przez Klub Owczarka Niemieckiego (KON) ZKwP w Julinku 04.10.2019r.
2019-09-16

Klub Owczarka Niemieckiego (KON) ZKwP zaprasza wszystkich chętnych na licencje hodowlane: polską , niemiecką (körung) i próbę wytrzymałości owczarków niemieckich AD, które przeprowadzone będą dnia 04.października 2019 w Julinku na terenie Parku Rozrywki (Julinek 1, 05-084 Leszno k/Warszawy)
Próba wytrzymałości owczarków niemieckich AD
W dniu 04.10.2019r. w godzinach 13:00 - 15:00 odbędzie się PRÓBA WYTRZYMAŁOŚCI AD
Miejsce próby AD: teren Parku Rozrywki (Julinek 1, 05-084 Leszno k/Warszawy)

Termin przyjmowania zgłoszeń: 03.10.2019r.
Zgłoszenia na próbę AD prosimy kierować do: biuro@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w próbie AD: 100zł. Wpłaty proszę kierować na konto Klubu
BANK MILLENIUM, nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 8690 1362
Tytuł przelewu: Próba AD i nazwa psa/suki
Wpłat za próbę AD będzie można dokonać też na miejscu.
Organizator nie zapewnia rowerów.

Polska Licencja Hodowlana - 04.10.2019 r.
Sędzia licencjator: Waldemar Federak (PL)

Rozpoczęcie licencji:
godz. 16: 00
Kierownik licencji:
Jarosław Mielnikiewicz
Pozoranci:
• Andrzej Kęsicki
• Dawid Skrzypek

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 29.09.2019 r.
Zgłoszenia na licencję prosimy kierować do: biuro@owczarek-niemiecki.com
Opłaty – 200,00 zł. (Licencja polska) 150,00 zł licencja, 50,00 zł certyfikat

Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK MILLENIUM, nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 8690 1362
Tytuł przelewu: Polska licencja hodowlana (nazwa psa / suki)

Niemiecka Licencja Hodowlana (körung) - 04.10.2019 r.
Sędzia licencjator: Norbert Scharschmidt (D-SV)

Rozpoczęcie licencji:
godz. 14: 00
Kierownik licencji:
Jarosław Mielnikiewicz
Pozoranci:
• Andrzej Kęsicki
• Dawid Skrzypek

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 29.09.2019 r.
Zgłoszenia na licencję prosimy kierować do: biuro@owczarek-niemiecki.com
Opłata – 200,00 zł.
Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK MILLENIUM, nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 8690 1362
Tytuł przelewu: Niemiecka licencja hodowlana (nazwa psa / suki)

Wymogi Polskiej Licencji Hodowlanej:
• IPO1- IGP-1 lub równoważny - część C min. 80 pkt.
• HD i ED (PL)
• DNA
• AD
• 3 oceny z wystaw od co najmniej 2 sędziów w tym jedna z wystawy międzynarodowej lub klubowej uzyskane powyżej 15 miesiąca
Dokumenty do przesłaniu przy zgłoszeniu:
• skan rodowodu
• skan karty oceny z egzaminu IPO lub IGP
• skan kart ocen z wystaw
W dniu licencji należy dostarczyć następujące oryginały dokumentów:
• rodowód,
• dokumenty potwierdzające zaliczenie egzaminów użytkowości (książeczka startowa, karty ocen min. IPO lub IGP i BH,
• oceny z wystaw.

Wymogi Niemieckiej Licencji Hodowlanej:
• IPO1, IGP1 lub równoważny - część C min. 80 pkt.
• HD i ED (SV)
• DNA
• 1 ocena z wystawy od sędziego SV uzyskana powyżej 15 miesiąca
Dokumenty do przesłaniu przy zgłoszeniu:
• skan rodowodu
• skan karty oceny z egzaminu IPO lub IGP
• skan kart ocen z wystaw
W dniu licencji należy dostarczyć następujące oryginały dokumentów:
• rodowód,
• dokumenty potwierdzające zaliczenie egzaminów użytkowości (książeczka startowa, karty ocen min. IPO lub IGP i BH,
• oceny z wystaw.

Dodatkowo informacja:
• Aby zagwarantować bezproblemowe opracowanie dokumentów licencyjnych, muszą zostać dostarczone w sposób kompletny w odniesieniu do każdego psa:
 rodowód w oryginale,
 potwierdzenie egzaminu BH,
 potwierdzenie egzaminu IPO1, ewentualnie IGP1.
• Uznana ocena hodowlana (w klasie młodzieży, juniorów lub w klasie użytkowej). Potwierdzenie oceny w klasie otwartej (starsze niż 24 miesiące bez wyszkolenia) zostanie uznane przez SV wyłącznie wtedy, gdy oceny dokona sędzia SV. Wystawy odbywające się zagranicą typu CACIB dopuszczające klasy pośrednie, w odniesieniu do licencji hodowlanej nie zostaną uznane.
• Uznany wynik badań HD, ewentualnie stempel w rodowodzie,
• Uznany wynik badań ED, ewentualnie stempel w rodowodzie.

© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft