AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2022r.

POCZTA
Walne (Sprawozdawcze) Zgromadzenie Członków Klubu Owczarka Niemieckiego ZKwP.
2020-03-03

ZAPROSZENIE
Zarząd Klubu zaprasza wszystkich członków na Walne (Sprawozdawcze) Zgromadzenie Członków Klubu Owczarka Niemieckiego, które odbędzie się w niedziele, 22 marca 2020r. o godzinie 10:00, w siedzibie Klubu w Warszawie przy ulicy Lubelskiej 5/7.

Porządek Obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu ON
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 7. Sprawozdania:
  • Zarządu Klubu
  • Wiceprzewodniczącego ds. Hodowli
  • Skarbnika ( finansowe)
  • Klubowej Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań oraz głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Klubu ON
 10. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2020r.
 11. Wolne wnioski
 12. Rozpatrzenie i uchwalenie zgłoszonych wniosków
 13. Zamknięcie obrad
Prosimy koleżanki i kolegów o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, aby wstępne formalności nie opóźniły rozpoczęcia zebrania. Mandat uprawniający do głosowania otrzymają osoby, które mają opłacone wszystkie składki i przynajmniej roczną przynależność do Klubu.
Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Owczarka Niemieckiego ZKwP będzie do wglądu w siedzibie klubu ON w Warszawie przy ulicy Lubelskiej 5/7 od dnia 05.03.2020 r.

Zarząd Klubu Owczarka Niemieckiego informuje, iż składka członkowska za rok 2019 wynosiła 50 zł.
Jednocześnie przypominamy o opłaceniu bieżącej składki członkowskiej za rok 2020. (wysokość składki 50,00 zł.)
Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK MILLENIUM, nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 8690 1362

Tytuł przelewu : Składka członkowska za rok ....

Zarząd Klubu
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft