AKTUALNOŚCI
WUSV
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2018r.

POCZTA
Komunikat Zarządu Klubu Owczarka Niemieckiego (KON) Związku Kynologicznego w Polsce dotyczący Klubowej Wystawy ON w 2018r.
2018-07-20

Mając na względzie liczne zapytania dotyczące stanowiska Klubu Owczarka Niemieckiego KON ZKwP w sprawie organizacji Wystawy Klubowej ON 2018 przedstawiamy wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Klub Owczarka Niemieckiego w wymaganym terminie zgłosił do Prezydium ZKwP organizację Wystawy Klubowej w 2018 roku. Wystawa ta miała być przeprowadzona w ścisłej współpracy z Klubo-Komisją ON Zarządu Głównego. Obecność i deklaracje Przewodniczącego Klubo-Komisji na Wystawie Klubowej ON Jarocin 2017 wskazywały, że współpraca będzie owocna i przebiegać będzie we wzajemnym szacunku. Pan Grzegorz Galus potwierdził swoją deklarację podczas marcowego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Owczarka Niemieckiego ZKwP, zapewniając zarówno członków, jak i Zarząd, że jest gotów do współpracy. Niestety oba te wystąpienia miały się nijak do rzeczywistego postępowania Przewodniczącego, który ignorował wszelkie próby kontaktu dotyczące organizacji Wystawy Klubowej. Zarząd KON starał się na wiele różnych sposobów uzyskać jakiekolwiek informacje związane z wystawą. W celu potwierdzenia swojej gotowości do współpracy w dniu 18.01.2018 wystosowaliśmy pismo w sprawie współorganizacji Wystawy Klubowej 2018, na które odpowiedzi doczekaliśmy się po blisko sześciu miesiącach (03.06.2018r.) w formie lakonicznej informacji mailowej. Treść tej odpowiedzi wskazuje jednoznacznie na marginalne traktowanie wybieralnego Klubu ON i sprowadzanie członków Klubu do służebnej roli w przygotowaniu tegorocznej wystawy. Niezwłocznie 07.06.2018r. odpowiedzieliśmy na maila prosząc o zweryfikowanie stanowiska Klubo-Komisji i podjęcie z nami konstruktywnych rozmów na partnerskich zasadach, na którego do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Członkowie klubu KON, którzy są jednocześnie członkami Klubo-Komisji ON ZG ZKwP, pełniący funkcję Wiceprzewodniczących w Klubo-komisji zostali niejednokrotnie zignorowani przez Przewodniczącego, gdy próbowali dowiedzieć się czegokolwiek o Wystawie Klubowej. Zarówno miejsce, jak i sędziowie utrzymywani byli w tajemnicy, a członkowie Klubo-Komisji ON oraz Klub odcięci zostali od wszelkich decyzji.

Ze względu na powyższe oraz na ogromną opieszałość Pana Przewodniczącego Grzegorza Galusa Zarząd Klubu Owczarka Niemieckiego KON ZKwP zdecydował, że ta postawa nie rokuje na możliwość owocnej współpracy i dlatego też zrezygnowaliśmy ze współorganizacji Wystawy Klubowej po fakcie ukazania się informacji na stronie Oddziału Kalisz. Z informacji tych jasno wynika, że deklaracje współpracy nie miały nic wspólnego z rzeczywistymi intencjami Przewodniczącego Klubo-komisji oraz nie chcemy ponosić odpowiedzialności za działalność Klubo-Komisji. Decyzja ta pozostaje bez zmian.

Mamy nadzieję, że członkowie Klubu Owczarka Niemieckiego zrozumieją i uszanują nasze stanowisko, tak jak Zarząd Klubu KON ZKwP (z władzami wybieralnymi) szanuje Regulaminy ZKwP w tym względzie.

Zarząd Klubu ON
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft