AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2022r.

POCZTA
Komunikat Zarządu Klubu ON
2017-01-17

Komunikat dotyczący organizacji i przeprowadzania na terenie RP w strukturach ZKwP niemieckiej i polskiej licencji hodowlanej dla rasy owczarek niemiecki oraz krajowych wystaw owczarków niemieckich
Na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce na posiedzeniu w dniu 31.07.2013 roku i Regulaminu Licencji Hodowlanej dla psów ( KÖRUNG) rasy owczarek niemiecki zatwierdzonego uchwałą Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce w dniu 25.11.2015 r.
 • Osobami uprawnionymi do przeprowadzania licencji ON są wyłącznie sędziowie licencjatorzy, sędziowie SV i WUSV.
 • Licencję organizuje Klub Owczarka Niemieckiego lub sekcja ON Oddziału ZKwP, za zgodą Zarządu KON. Zgłoszenia licencji przyjmuje Zarząd Klubu Owczarka Niemieckiego na adres mailowy: biuro@owczarek-niemiecki.com.
 • Oddziały, które organizują polskie licencje hodowlane owczarków niemieckich oraz niemieckie licencje hodowlane owczarków niemieckich tzw. körung mają obowiązek powiadomić minimum 30 dni przed ich terminem Klub Owczarka Niemieckiego o terminie, miejscu oraz obsadzie sędziowskiej.
 • W terminie do 15 dni od przeprowadzenia licencji organizator ma obowiązek przekazania do KON protokołu licencji zawierającego poza danymi czasu, miejsca, sędziego i pozoranta, bezwzględnie dokładną ewidencję przystępujących do licencji psów/suk zawierających minimum nazwę, numer rodowodu, numer tatuażu/chip, rodziców oraz właściciela (może to być skan pełny rodowodu) z podaniem wyników. Niespełnienie powyższego wymogu będzie skutkować unieważnieniem przeprowadzonej licencji.
 • Dokumentację psów i suk związaną z licencją hodowlaną prowadzi Klub ON ZKwP. Dane te są publikowane na stronie internetowej Klubu ON.
 • Klub przekazuje protokół przeprowadzonej licencji hodowlanej do GKH ZKwP.
 • Po spełnieniu wymogów formalnych przez organizatora i zaliczeniu licencji KON wyda (odpłatnie) właścicielowi licencjonowanego zwierzęcia dokument - LICENCJA dodatek do rodowodu w hodowli licencjonowanej
 • Przyznana licencja hodowlana jest tożsama z nabyciem przez psa uprawnień hodowlanych oraz:
  • oznacza zgodę na trzy mioty w ciągu 2 lat dla suk,
  • jest warunkiem wpisania reproduktora na centralną listę reproduktorów
  • szczenięta urodzone po licencjonowanych rodzicach otrzymują odpowiedni wpis do rodowodu - skrót „LC” wpisywany po nr PKR szczenięcia.
 • Kierownicy sekcji przeprowadzający przeglądy miotów proszeni są o wpisywanie oznaczenia LC w dokumentacji szczeniąt.
 • Oddziały, które organizują krajowe wystawy owczarków niemieckich mają obowiązek przekazać sprawozdanie (katalog, wyniki) z wystawy do Klubu Owczarka Niemieckiego - Komisji ZG i Klubu Owczarka Niemieckiego (KON) w terminie 30 dni od jej zakończenia.
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft